Меню
 • slide08
 • slide02
 • slide04
 • slide05
 • slide06

Науково-медичний журнал «Медичні перспективи»


Журнал «Медичні перспективи» видається з 1996 року, з 1999 року атестований ВАК України як фахове видання.

Відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, журналу присвоєна категорія "А" (наказ МОН України  від  24.09.2020 № 1188).

ISSN 2307-0404

Засновник: Дніпровський державний медичний університет

Реєстраційне свідоцтво: серія КВ №1721 від 24.10.1995 р.

e-mail:

https://medpers.dmu.edu.ua/

 

Перелік спеціальностей (наказ МОН України від  15.04.2021 № 420):

222 – медицина

221 – стоматологія

225 – медична психологія

226 – фармація, промислова фармація

227 – фізична терапія, ерготерапія

228 – педіатрія

229 – громадське здоров'я

 

Мета журналу – надання допомоги вченим, які прагнуть професійного зростання та удосконалення. Журнал публікує якісні оригінальні наукові статті, присвячені важливим досягненням у медицині, сучасним актуальним проблемам з напрямків:

 • теоретична медицина;
 • клінічна медицина;
 • профілактична медицина;
 • соціальна медицина;
 • історія медицини;
 • оригінальні випадки з клінічної практики;
 • рецензії;
 • публікації та ювілейні статті про відомих вчених.

Журнал індексується у вітчизняних та міжнародних базах даних, каталогах наукових міжнародних журналів, наукових електронних бібліотеках та ін.

Видається журнал з періодичністю чотири рази на рік. 

Мови публікацій: українська, англійська