Меню
  • Увага
  • ДМА

Науково-медичний журнал «Медичні перспективи»


Журнал «Медичні перспективи» видається з 1996 року, з 1999 року атестований ВАК України як фахове видання (наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.).

ISSN 2307-0404.

Реєстраційне свідоцтво серія КВ № 1721 від 24.10.1995 р.

Web-сайт: medpers.dsma.dp.ua

Редакційну колегію на чолі з головним редактором  Т.О. Перцевою  
складають 13 вчених ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", провідних спеціалістів в Україні (3 – члени-кореспонденти НАН та НАМНУ, решта – доктора медичних наук, професори).

Науковий редактор - В.Й. Мамчур

Відповідальний редактор - Е.М. Білецька

Куратори розділів: 

"Теоретична  медицина" - І.С. Шпонька, О.Г. Родинський, В.І. Опришко

"Клінічна медицина" - Л.В. Усенко, О.Є. Лоскутов, В.А. Потабашній, О.О. Гудар’ян

"Профілактична медицина" - В.М. Лехан, І.Л. Височина, О.А. Шевченко

До складу редакційної ради входять видатні вчені нашої та інших країн (м. Дніпро, м. Київ, Російська Федерація, Великобританія, Німеччина):

В.В. Абрамов (Дніпропетровський медичний інтитут традиційної та нетрадиційної медицини, Україна), К.М. Амосова (Національній медичний університет  ім. академіка О.О. Богомольця, Київ, Україна), І.М. Бондаренко (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна), О.З. Бразалук (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна), Л.А. Дзяк (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна), З.М. Дубоссарська (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна), В.М. Коваленко (Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» АМН України, Київ, Україна), О.В. Курята (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна) Г.М. Кременчуцький (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна), Е.Л. Насонов (Федеральна державна бюджетна установа «Науково-дослідницький інститут ревматології РАМН», Москва, Російська Федерація), Полін Радд (Інститут глікобіології Оксфордского університету, Оксфорд, Великобританія), В.О. Потапов (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна), А.М. Сердюк (ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», Київ, Україна), Ю.М. Степанов (Інститут гастроентерології НАМН України, Дніпро, Україна), В.П. Стусь (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна), І.М. Трахтенберг (ДУ  «Інститут медицини праці НАМН України», Київ, Україна), Ю.І. Фещенко (Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, Київ, Україна), Тоні Хью Меррі (Інститут глікобіології Оксфордского університету, Оксфорд, Великобританія), М.Г. Шандала (Науково-дослідницький інститут дезинфектології Роспотребнадзору, Москва, Російська Федерація), Л.Р.Шостакович-Корецька (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна), Х.-В. Шпрингорум (Хайдельбергський університет, Німеччина), К. Штайнбрюк (Штутгартський університет, Німеччина), Л.М. Юр'єва (ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна).

Журнал публікує наукові статті, присвячені сучасним актуальним проблемам теоретичної, клінічної, профілактичної та соціальної медицини.

Журнал індексується в міжнародних базах та каталогах: РИНЦ (Russian Science Citation Index) (Російська Федерація), ВИНИТИ (Російська Федерація), Ulrich's Periodicals Directory, Index Copernicus (Польща), OCLC WorldCat (США), ResearchBib (Японія), EBSCO (США), Directory of Open Access Journals (Швеція), OpenAIRE (Європа), JournalTOCs (Великобританія), SciTitles (США), Copac (Великобританія), в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, в Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського і в інших міжнародних бібліотеках та каталогах.

Видається журнал з періодичністю чотири рази на рік.

Передплатний індекс: 40512