Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06


Науково-практичний журнал «Урологія» був заснований Дніпропетровською державною медичною академією (нині Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України») та Інститутом урології і нефрології Академії медичних наук України (нині Державний заклад «Інститут урології Академії медичних наук України»).

Зареєстрований у Міністерстві інформації України: реєстраційне свідоцтво – серія KB №2374 від 15.01.1997 р.

Постановою президії ВАК України журнал включено до переліку видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт (Бюл. ВАК України № 4, 1999 р.). В 2010 р. проведено перереєстрацію журналу як фахового видання (Постанова ВАК України №1-5/3 від 14.04.2010 р.).

Сайт: https://urologiya.dmu.edu.ua/

Редакційна колегія (склад): Возіанов Сергій Олександрович, Баранник Сергій Іванович, Горпінченко Ігор Іванович, Костєв Федір Іванович, Лісовий Володимир Михайлович, Люлько Олексій Олексійович, Пасєчніков Сергій Петрович, Пиріг Любомир Антонович, Пирогов Віктор Олексійович, Романенко Аліна Михайлівна, Cайдакова Наталія Олександрівна, Сеймівський Данило Антонович, Стусь Віктор Петрович

Редакційна рада (склад): Колесник Микола Олексійович, Бачурін Віктор Іванович, Резніков Олександр Григорович, Бойко Микола Іванович, Сакало Валерій Севастьянович, Борис Юрій Богданович, Саричев Леонід Петрович, Дзюрак Валерій Семенович, Стаховський Едуард Олександрович, Зайцев Валерій Іванович, Ухаль Михайло Іванович, Черненко Василь Васильович, Григоренко В’ячеслав Миколайович

Головний редактор журналу: О.Ф. Возіанов (Київ)

Заступник головного редактора:  В.П. Стусь (Дніпропетровськ)

Відповідальний секретар: М.М. Моісеєнко

Журнал «Урологія» виходить з періодичністю чотири рази на рік.

Розділи журналу: оригінальні дослідження; огляди літератури; випадки з практики, хірургічна техніка; клінічні дослідження препаратів; з’їзди, конференції та симпозіуми; знаменні, ювілейні та пам’ятні дати в історії урології та суміжних областей; ювілеї).

Передплатний індекс за каталогом Укрпошти: 48350