Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

10-12 жовтня 2018 р. на базі ДЗ «ДМА» відбулась Друга Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології», в якій взяли участь делегати й автори наукових публікацій з понад 150 кафедр і підрозділів із різних навчальних, наукових і клінічних установ України та інших країн. Урочисте відкриття розпочалось з промови голови конференції, ректора академії, в якій Тетяна Олексіївна Перцева зазначила важливість проведення подібних заходів для розвитку як фундаментальних, так і клінічних дисциплін.

Медаллю на честь 100-річчя академії за визначний внесок у розвиток сучасної морфологічної науки вона нагородила проректора Запорізького державного медичного університету професора В.О. Туманського та Заслуженого працівника народної освіти України професора Ю.М. Вовка.

З привітальним словом до делегатів конференції звернулись президент асоціації патологів України С.Г. Гичка, заступник директора ДУ «Інститут медицини праці» НАМН України С.П. Луговський, завідувач кафедри анатомії людини Харківського національного медичного університету О.Ю. Вовк, перший віце-президент асоціації патологів України В.О. Туманський, голова програмного комітету конференції, перший проректор ДЗ «ДМА», віце-президент асоціації патологів України І.С. Шпонька.

На першому пленарному засіданні з доповідями виступив В.О. Туманський, який виклав результати багаторічної праці в сфері дослідження репаративних процесів у печінці, О.Ю. Потоцька доповіла про сучасні аспекти діяльності фахових видань України, також відбулась презентація авторами двох книг: «Руководство по клинической анатомии с основами хирургии в 3 томах» (автори Вовк Ю.М., Вовк О.Ю.) та «Иммуногистохимия в диагностике опухолей» (автори Туффаха С.А. Муин, Гичка С., Гуски Ганс, Кристиансен Глен).

Особливо цікавими для учасників конференції були круглі столи та майстер-класи, що стосувались сучасних стандартів імуногістохімічних методів дослідження та останніх оновлень у класифікації лімфом, які представили І.С. Шпонька та П.О. Гриценко. Традиційною популярністю користувався майстер-клас з трансмісійної електронної мікроскопії, який провела Н.С. Бондаренко. Також досвідом застосування растрової електронної мікроскопії поділився С.П. Луговський, який відзначив здобутки ДУ «Інститут медицини праці» НАМН України. Окрім лабораторних методів, увага була приділена методологічним основам викладання профільних дисциплін – досвід впровадження новітніх технологій у навчальний процес на кафедрі патологічної анатомії та судової медицини ДЗ «ДМА» презентував О.О. Бондаренко. На завершення першого дня конференції відбулась демонстрація новітніх можливостей по запровадженню сучасних технологій і стандартів цифрової мікроскопії як в практичну діяльність патоморфологів, так і в навчальний процес на кафедрах морфологічного профілю («ОПТЕК» ZEISS Group, АЛТ Україна ЛТД та інші).

Другий день конференції  був присвячений значенню морфологічних методів діагностики в дерматовенерології  (Т.В. Святенко, Г.І. Макуріна) та нефрології (В.М. Непомнящий). Науковці представили результати багаторічного клінічного досвіду застосування морфологічних методів у ДЗ «ДМА», Запорізькому державному медичному університеті, ДУ «Інститут нефрології НАМН України». На секційних засіданнях конференції були заслухані доповіді аспірантів та молодих учених із різних навчальних, наукових і лікувальних закладів, відбулись наради представників профільних кафедр.

На завершальному пленарному засіданні І.В. Твердохліб виступив із промовою, де підкреслив інтеграційний вектор конференції, підбив підсумки наукового заходу, висловив подяку всім його організаторам і учасникам, а також запросив до участі у подібному заході на базі ДЗ «ДМА» наступного року. В цілому всі учасники конференції зійшлися на думці, що подібний формат проведення наукових зустрічей, який об’єднує спеціалістів різних профілів як фундаментальних, так і клінічних дисциплін, є корисним для кожного та дозволяє поглибити не лише теоретичні знання, але й впровадити новітні методи досліджень і діагностики в практику сучасної морфології та медицини.