• slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

У 2004 р. деканом стоматологічного факультету обрано доцента кафедри хірургічної стоматології Д. В. Чернова. В цей період була вдосконалена форма складання практично орієнтованих іспитів та розвинута система ректорського контролю з метою підвищення якості підготовки студентів до ліцензійних іспитів «Крок 2. Стоматологія».

Стоматологічному факультету ДДМУ – 60 років (частина 1)

З 2008 до 2019 р. стоматологічний факультет очолював молодий та енергійний професор О. О. Гудар'ян. У цей час діяльність деканату спрямовується на вдосконалення навчального процесу, перехід на кредитно-модульну систему навчання. Декана в напруженій роботі активно підтримують його заступник, яким з 2009 р. є доцент кафедри дитячої стоматології О. М. Кучеренко, інспектор Є. О. Ексузян та секретар В. С. Хадико.

Велику роботу щодо впровадження студентського самоврядування проводить актив студентів. Студенти беруть участь у громадському житті академії: у благодійних акціях у дитячих будинках та дошкільних закладах, «Днях донора». Вони є активними членами студентських наукових товариств, учасниками та призерами всеукраїнських фахових олімпіад. Студенти-стоматологи займаються різними видами спорту, з 2010 р. започаткована традиція проведення футбольних змагань «Кубка першого декана стоматологічного факультету Є. С. Малевича».

Завдяки наполегливій праці особисто декана, професора О. О. Гудар’яна та за підтримки ректора професора Г. В. Дзяка на базі навчального корпусу № 3 відкрито стоматологічний центр медичної академії, де спочатку розташувалася кафедра хірургічної стоматології, а потім і кафедри терапевтичної та ортопедичної стоматології. Стоматологічний центр став взірцем сучасної стоматології, де є найсучасніше стоматологічне обладнання, рентген установки, комп’ютерний томограф, стерилізаційна, хірургічні кабінети. Багато стоматологічних установок обладнано інтраоральними відеокамерами, зображення з яких виводиться на великий екран для детального опанування методиками стоматологічних втручань. Усі навчальні класи обладнані стоматологічними фантомами зі змінними щелепами, що надає змогу опановувати практичні навички при будь-якій стоматологічній патології.

З 2020 р. на посаду декана обрано доцента кафедри хірургічної стоматології Д. В. Чернова. На жаль, починаючи з 2020 р. стоматологічний факультет, наш навчальний заклад і вся Україна постійно стикаються з масштабними викликами. Запанувала пандемія COVID-19 і постала проблема профілактики цього захворювання та налагодження дистанційного навчання. За час пандемії деканат надав студентам понад 28 тис. масок, а також антисептики та інші засоби захисту. Співробітники кафедр також отримали необхідні засоби захисту. Була проведена масштабна робота з організації як дистанційного навчання впродовж семестру, так і підсумкових контролів. Постало завдання щодо перероблення, удосконалення та забезпечення доступності навчально-методичних матеріалів для навчання. Усі кафедри дуже напружено працювали над цим питанням і вже з початку 2020 – 2021 навчального року були повністю готові працювати в дистанційному форматі за допомогою відеоконференцій та системи Moodle. У 2020 р. вперше проведена державна атестація випускників у дистанційному форматі.

З початком повномасштабного російського вторгнення в Україну постали нові завдання. Деканат факультету сприяв евакуації студентів-іноземців. Вітчизняні студенти активно долучилися до допомоги нашим військовим. Так, студенти-стоматологи щодня готують понад 300 перев’язувальних наборів для операційних та надання невідкладної допомоги. Деканат, співробітники кафедр разом зі студентами активно займаються волонтерською діяльністю.

Аналізуючи шлях розвитку стоматологічного факультету, можемо помітити, що кожний період його становлення характеризувався прогресом у підготовці лікарів-стоматологів, а кожен декан робив свій внесок у загальну благородну справу. Звичайно, значна заслуга в цьому – колективу деканату, в якому в різні часи працювали заступники деканів: М. М. Фоміна, доценти А. І. Замурейко, А. Н. Водотика, Г. А. Клопоцький, І. М. Ларіонов, та інспектори: С. А. Дмитрієва, Т. А. Данильченко, Л. М. Кайстро, Н. І. Гаркуша, Є. О. Ексузян.

Сьогодні факультет представлений потужною командою профільних кафедр терапевтичної стоматології (зав. професор А. В. Самойленко), хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології (в.о. завідувача доцент Т. О. Кучеренко), ортопедичної стоматології (зав. професор О. О. Фастовець), дитячої стоматології (зав. професор І. В. Ковач), наукові здобутки яких відомі не тільки в Україні, а й за її межами. На факультеті працюють колективи кафедр онкології та медичної радіології (зав. професор І. М. Бондаренко) неврології (зав. професор О. І. Кальбус), мікробіології, вірусології, епідеміології та медичної фізики (зав. професор Д. О. Степанський), медицини катастроф та військової медицини (зав. професор О. Ю. Сорокіна). З 2023 р. до кафедри терапевтичної стоматології приєдналася кафедра стоматології ФПО на чолі з професором О. А. Глазуновим.

У результаті напруженої роботи за 60 років підготовлено понад 7 000 лікарів-стоматологів. Серед випускників нашого факультету є науковці, організатори охорони здоров’я, головні спеціалісти, головні лікарі та високопрофесійні лікарі-стоматологи з умілими руками та чуйними серцями. Факультет з повним правом пишається випускниками Л. М. Яловим, В. Т. Ніколовим, А. В. Книш, А. С. Комок, О. А. Комок, М. П. Комським, С. І. Мотіною, М. І. Єфименко, В. М. Надтокою, В. А. Плющаковим, Я. І. Максудовим, А. П. Антоненко, І. І. Козаченко та багатьма іншими.

Стоматологічний факультет зберігає традиції та примножує здобутки, впевнено крокуючи в майбутнє.