• slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

БРІККЕР Федір Матвійович (1896 – 1942) – патофізіолог, доктор медичних наук, професор, представник Харківської наукової школи патологів. У 1920 р. закінчив медичний факультет, після чого залишився на кафедрі патологічної фізіології під керівництвом М.М. Павлова.

У 1925 р. Федір Матвійович захищає докторську дисертацію на тему «Про генез дифтерійної смерті». З 1924 р. він брав участь в організації експериментальної лабораторії Харківського інституту патології та гігієни праці, де залишився працювати старшим асистентом. У 1928 р. приїздить до Дніпропетровська й очолює кафедру загальної патології (патологічної фізіології), проводить велику роботу по її зміцненню і розвитку. Вже у 1928 р. кафедра отримує нове приміщення, було придбано нове навчальне та наукове обладнання. Головну увагу в науково-дослідницькій роботі кафедри він зосередив на вивченні патогенезу запального процесу та пухлинного росту.

Фотографія Бріккера Федіра МатвійовичаВеликі організаторські здібності професора Ф.М. Бріккера, жива ініціатива, обумовили запрошення керівництва інституту обійняти посаду заступника директора з наукової частини (1936 – 1941). Він зумів досить високо поставити на кафедрах інституту організацію вагомих наукових досліджень у різних ділянках медицини.

Велику увагу Бріккер Ф.М. приділяв організації навчального процесу. Він особисто читав лекції на всіх факультетах. Збереглися видані у 1930 р. українською мовою плани лекцій, які він читав. Цінний досвід кафедри з проведення практичних занять було узагальнено у виданому за редакцією професора Ф.М. Бріккера «Практикуме по патологической физиологии» (1939).

Друга світова війна спонукала до евакуації кафедри до м. Ставрополь. Після об’єднання медичних інститутів (Ставропольського і Дніпропетровського) кафедра патологічної фізіології, очолювана професором Ф.М. Бріккером, проводила наукову і навчальну роботу у Ставрополі, яка присвячувалася питанням оборонної тематики й проблемі «Злоякісні новоутворення».

У 1942 р., під час німецької окупації Ставрополя від рук гестапо загинула значна кількість співробітників інституту, серед них і керівник кафедри патологічної фізіології професор Ф.М. Бріккер зі своєю сім’єю.

Почуття глибокої поваги та гордості у сучасників викликає відданість професора Бріккера Федора Матвійовича служінню інституту, кафедрі патологічної фізіології. Ні труднощі довоєнних років, ні війна, ні евакуація не зломили його волю нести знання, розвивати науку і творити добро.