• slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

ШКЛЯР Борис Мойсейович (1891-1960) - учений соціал-гігієніст, історик медицини, доктор медичних наук, професор. У 1922 р. закінчив Дніпропетровський медичний інститут. У 1935 р. йому присуджено вчений ступінь кандидата наук. З 1936 до 1957 р. завідував кафедрою соціальної гігієни.
У 1940 р. кафедра соціальної гігієни була перейменована у кафедру організації охорони здоров'я, що визначало її новий напрям роботи: проведення досліджень з теорії та практики організації охорони здоров'я, формування організаційних засад для надання різноманітних форм медичної допомоги, дослідження процесів народжуваності та дитячої смертності у Дніпропетровському регіоні. 

Під час війни у 1941-1942 рр. Борис Мойсейович очолював кафедру організації охорони здоров'я у Ставропольському медичному інституті, а з жовтня 1942 р. завідував лікувальним відділом Ферганського обласного відділу охорони здоров'я. Після реевакуації співробітників під його керівництвом була виконана значна робота з відновлення кафедри у Дніпропетровському медичному інституті.

Проведена активна робота як з навчального розділу, так і з підготовки наукових кадрів через аспірантуру; надана допомога органам охорони здоров'я з вивчення санітарних наслідків війни та тимчасової окупації. З 1938 до 1941 р. очолював лікувальний, а з 1946 до 1957 р. - санітарно-гігієнічний факультети.

Провідними напрямами наукової діяльності Б. М. Шкляра було вивчення стану здоров'я населення та аналіз діяльності органів і закладів охорони здоров'я. Його докторська дисертація “Санітарний стан і організація охорони здоров'я Дніпропетровської області за 150 років” (1941 р.) є важливим фундаментальним дослідженням з історії охорони здоров'я населення великого промислового регіону. Він - автор майже 50 наукових праць. Під його керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій.

Сучасна кафедра соціальної медицини, громадського здоров’я та управління охороною здоров’я дбайливо зберігає свою історію. Викладачі та студенти пам’ятають та вшановують плідну роботу талановитого професора та вченого, завідувача кафедри Шкляра Бориса Мойсейовича. В народному музеї історії академії ім. професора І. І. Крижанівської представлені матеріали про видатних особистостей, вчених і співробітників, які присвятили своє життя формуванню і розвитку навчального закладу.