• slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Іван Михайлович Кучерявий - ректор нашого навчального закладу (тоді – Дніпропетровського медичного інституту (ДМІ)) у 1947 -1953 роках лікар-гігієніст, кандидат мед. наук, доцент.

Наш випускник 1929 р., Іван Михайлович - людина цікавої долі. Він народився у вересні 1893 р. у бідній селянській родині на Запоріжжі. Однак його батьки дуже мріяли, щоб син здобув гарну освіту. Тож Іван Михайлович закінчив народну школу у селі Варварівка, у 1907 році - двокласне училище у селі Федорівка. Цього ж року вступив до земської фельдшерської школи в Катеринославі, яку закінчив у 1911 році. А 1924 року він стає студентом лікувального факультету Катеринославського медичного інституту. Цікавиться очними хворобами, бере активну участь у науковій роботі студентських гуртків. Інтерном працює в клініці очних хвороб (1926 – 1929 рр.) під керівництвом професора Іллі Ісайовича Казаса – завідувача кафедри очних хвороб ДМІ. Виконує дипломну роботу на тему «Результати лікування паренхиматозних кератитів». 

Пригадуючи студентські роки, Іван Михайлович говорив, що незабутні враження в його пам’яті залишили лекції професора гістології та біології Карпова В.П., який у той час був ректором нашого навчального закладу. На все життя запам’ятались лекції завідувачки кафедри загальної гігієни професорки Любові Михайлівни Горовиць-Власової, яка була першою жінкою ученим-мікробіологом, що працювала в галузі санітарної мікробіології ґрунту і води.

Після закінчення інституту він, як найкращий профспілковий активіст, був направлений на роботу у Дніпропетровську окружну спілку    медичних працівників на посаду відповідального секретаря правління. Ця робота захопила його і вплинула на вибір професії – лікаря-гігієніста.

У 1930 році він зарахований до аспірантури в Дніпропетровський інститут гігієни праці й профзахворювань, яким керував Ілля Якович Штрум – видатний вчений-гігієніст. На формування наукових поглядів І.М. Кучерявого також зробили вплив академік АМН СРСР Олександр Микитович Марзєєв і професор Олександр Федорович Стояновський – зав.кафедри загальної гігієни ДМІ. З 1935 року І.М. Кучерявий – заступник директора цього інституту з наукової частини.

З початком Другої світової війни Іван Михайлович у січні 1940 року був призваний до лав червоної армії та зарахований на посаду старшого лікаря полку. З цим полком він пройшов усю білофінську війну, в травні 1941 р. звільнений у запас, але з початком Великої Вітчизняної війни у червні знов призваний до армії. 

Це окремий та важливий період життя І.М. Кучерявого. Він, військовий лікар ІІІ рангу, був призначений начальником великого багатопрофільного евакогоспіталю №1322, який пізніше був перейменований у «Спеціалізований евакогоспіталь № 3582». Під керівництвом І.М. Кучерявого госпіталь пройшов Дніпропетровський етап, Старобільський, Ніженський, а також етап роботи в глибокому тилу - в Алма-Аті Середньоазіатського військового округу. У серпні 1943 р. госпіталь прибув на 1-й Український фронт, який забезпечував форсування ріки Дніпро та звільнення правобережної України.

1943 року майор медичної служби І.М. Кучерявий був звільнений від обов’язків начальника госпіталю у зв’язку з відкликанням його на посаду завідувача облздороввідділу звільненої Дніпропетровської області. На цій посаді І.М. Кучерявий працював з січня 1944 по травень 1947 р.

У 1946 році захищає кандидатську дисертацію на тему: «Вплив комплексу метеорологічних факторів на клімат під одягом та фізіологічний стан організму», - науковий керівник професор І.Я. Штрум, опоненти професори Я.Н. Кушаковський, Е.Я. Стеркін, Г.О. Батрак. Це була експериментальна робота, наближена до виробничих умов гарячих цехів металургійної промисловості. Після приходу на кафедру загальної гігієни ДМІ у 1948 р. І.М. Кучерявому було присвоєне звання доцента. З 1947 р. він призначений на посаду ректора ДМІ. Займав цю посаду шість років до травня 1953 р., одночасно був викладачем по курсу загальної гігієни.

Особливої уваги заслуговує діяльність І.М. Кучерявого на посаді ректора. За три з половиною роки після повернення інституту з евакуації була проведена велика робота з відновлення навчальних корпусів, студентських гуртожитків, житлового фонду професорсько-викладацького складу, клінічної бази. Разом з тим санітарні наслідки війни відчувались на кожному кроці: навчальний процес, науково-дослідна робота, студентський побут проходили у несприятливих умовах. Це були роки дуже напруженої праці. Гостро стояло питання про технічне оснащення кафедр спеціальною апаратурою, склом, реактивами. Ректорові І.М. Кучерявому приходилося прикладати неймовірних зусіль для відновлення роботи інституту. Під його вмілим керівництвом в 1949-1950 роках усі навчальні корпуси, крім морфологічного, житловий фонд студентів та викладачів були повністю відновлені й капітально відремонтовані, забезпечені необхідним твердим та м’яким інвентарем, а кафедри при фінансуванні інституту оснащувались усім необхідним для навчального процесу та науково-дослідної роботи.

Під час ректорства І.М. Кучерявого медичний інститут у 1950-1951 навчальному році було переведено на 6-річний строк навчання.

З вересня 1952 р. по 1955 р. після від’їзду професора Л.Ф. Стояновського в Одеський медичний інститут І.М. Кучерявий очолює кафедру загальної гігієни. Обов’язки завідувача кафедри Іван Михайлович також виконував у 1963-1967 рр. В цей період кафедра проводила велику науково-дослідну роботу з вивчення стану атмосфери Дніпропетровського промислового району. У 1967 р. І.М. Кучерявий вийшов на пенсію, але зв’язків з кафедрою не втрачав. З 1967 по 1970 рр. він був науковим керівником філософського семінару санітарно-гігієнічного факультету ДМІ.

Іван Михайлович проводив активну громадську діяльність, декілька скликань був депутатом Дніпропетровської міськради, очолював Дніпропетровський обласний відділ охорони здоров’я, Неодноразово нагороджувався урядовими нагородами, чотирма медалями, знаком «Відмінник охорони здоров’я».

Іван Михайлович Кучерявий пішов з життя 1978 року. Дніпровський державний медичний університет дбайливо зберігає пам’ять про ректора, лікаря, вченого, який своєю плідною працею зробив великий внесок в розвиток нашого навчального закладу.