• slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Миртовська Вікторія Миколаївна (1926-2004) - невропатолог, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри неврології з курсами генетики та нейрохірургії, Заслужений працівник вищої школи УРСР, лауреат премії Ради Міністрів СРСР.

У 1949 році закінчила з відзнакою ДМІ. Після закінчення інституту 6 років працювала у системі практичної охорони здоров’я. У 1956 році прийнята до клінічної ординатури на кафедру нервових хвороб.

У 1957 році захистила кандидатську дисертацію «Деякі питання патогенезу гострих розладів мозкового кровообігу при гіпертонічній хворобі й атеросклерозі». З 1957 до 1970 року – доцент кафедри.

У 1968 році захистила докторську дисертацію «Клінічні форми нейроревматизму у дітей». З 1970 до 1995 рр. завідувала кафедрою неврології з курсами генетики та нейрохірургії.

У 1980 році за ініціативи Вікторії Миколаївни і згідно із завданням МОЗ УРСР на базі кафедри неврології ДМІ створена модель «Системи поетапної допомоги хворим із судинними захворюваннями мозку».

Головна увага у цій Системі приділялась поліклінічній ланці – цереброваскулярному кабінету. За розробку системи цереброваскулярного кабінету на ВДНГ СРСР Вікторія Миколаївна нагороджена Срібною і Бронзовою медалями. У 1987 році видані «Методичні рекомендації з профілактики цереброваскулярних хворих».

Автор понад 180 наукових праць, чотирьох монографій, 6 методичних рекомендацій. Співавтор підручника «Фізіотерапія нервових хвороб». Книга «Клінічна неврологія» відзначена премією Академіка Б. М. Маньківського. З 1995 до 2000 року – професор-консультант.

Була головою Обласного товариства неврологів, заступником голови Українського товариства неврологів і психіатрів, членом правління та президії Всесоюзного наукового товариства неврологів, правління Будинку вчених, членом Американської академії неврології.

Неповторна жіноча краса, інтелігентність, професіоналізм - яскраві риси, які були притаманні професору Вікторії Миколаївні Миртовській. Вона була еталоном вченого, педагога і лікаря своєї професійної епохи. Спадщину видатного вчителя зберігають і примножують викладачі кафедри неврології Дніпровського державного медичного університету.