• slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Мікробіолог, доктор медичних наук, професор. У 1920 – х рр. працював відповідальним секретарем катеринославської газети «Грядущая смена» та її літературного додатка «Молодая кузня». Юхим Ілліч писав вірші під псевдонімом Гордій Немілов, був учасником 1-го Всеросійського з’їзду письменників і поетів. У 1924 р. закінчив Дніпропетровський медичний інститут.

Фотографія Деміховського Ю.І.З 1935-1938 рр. – асистент кафедри мікробіології Першого Московського медичного інституту. У 1936 р. захистив кандидатську дисертацію «Кишковий бактеріофаг на окремих ділянках біологічного очищення стічних вод». У 1938 р. призначений на посаду завідувача кафедри мікробіології Казахського медичного інституту, де працював до листопада 1947 р.
У 1940 р. Ю. І. Деміховський очолив експедицію у вогнище дизентерії, що спалахнула у районі Уш-Тобе. Матеріали з розшифровки спалаху лягли в основу докторської дисертації «Питання біології ешеріхій у зв’язку з проблемою етілогії гемоколітів».

З 1947 по 1972 р. завідував кафедрою мікробіології ДМІ. Під його керівництвом розгорнулася наукова робота щодо пошуків нових продуцентів антибіотиків. Активно вивчаються аерококи – продуценти перекису водню, представники нормальної мікробіоти людини і тварин.

У 1943 р. Ю. І. Деміховський застосував інгаляційний метод вакцинації проти кишкових і ранових інфекцій. У 1950-60 – х рр. велику увагу він приділяв розробці оригінальних методів селекції мікробів – продуцентів антибіотиків, які успішно впроваджувалися у практику. Під керівництвом професора Ю. І. Деміховського сформувалося науковий напрям з вивчення захисної ролі бактерій – продуцентів перекису водню, що входять до складу нормальної мікробіоти людини.

Автор понад 100 наукових праць. Під його керівництвом захищено 3 докторські і 25 кандидатських дисертацій.

У 1960-70 – ті рр. кафедра мікробіології посіла одне з провідних місць в України. Він заснував міцний науково-педагогічний колектив, що став справжньою кузнею наукових кадрів, школою вітчизняних мікробіологів.

За своє довге життя – 94 роки, Юхим Ілліч написав два підручники та чотири навчальні посібники з мікробіології, понад сотні наукових праць.

Наукові дослідження Ю. І. Деміховського пронесені через багато поколінь науковців кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології. Нині його учні та учні його учнів продовжують цей напрям досліджень. Наукові дослідження вченого, творчі здобутки письменника і поета Ю. І. Деміховського зберігаються в матеріалах музею, описі історії кафедри, цитуються в наукових і творчих працях. Вони живуть в спогадах співробітників і колег видатної особистості, якою був Юхим Ілліч Деміховський.