• slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Народилася 1 серпня 1921 року у місті Астрахань (РФ). Закінчила з відзнакою у 1942 році лікувально-профілактичний факультет Астраханського медичного інституту. Спочатку працювала лікарем-терапевтом, а з 1943 року – ординатором та завідуючою хірургічним відділенням військового госпіталю.

У повоєнні роки підіймати охорону здоров’я вкрай важливого регіону – міста Кривий Ріг, очолюючи відділ охорони здоров’я цього великого промислового міста. Подальша трудова діяльність Ємельянової Г.Ф. нерозривно пов’язана з Дніпропетровською медичною академією, в якій вона працювала з 1957 по 1995 рр. У 1961 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Травматизм у гірничорудній промисловості Криворізького залізорудного басейну та шляхи його зниження», у 1969 році докторську дисертацію «Виробничий травматизм у гірничорудній промисловості».  Протягом 33-х років (1957-1989 рр.) очолювала кафедру соціальної гігієни та організації охорони здоров’я, ще 6 років (1989-1995 рр.) працювала професором-консультантом цієї ж кафедри. У шістдесяті роки впродовж дев’яти років працювала проректором з навчальної роботи Дніпропетровського медичного інституту.

Наукові дослідження Галини Федорівни Ємельянової були присвячені соціально-гігієнічному  вивченню здоров’я населення інтенсивної промислової зони, оптимізації позалікарняної медичної допомоги та диспансеризації населення. Автор понад 170 наукових праць, зокрема трьох монографій, присвячених актуальним питанням соціальної медицини. Засновник наукової школи у сфері соціальної гігієни. Під її керівництвом виконано і захищено 4 докторські і 36 кандидатських дисертацій.

Протягом майже 20 років вона очолювала Дніпропетровське обласне наукове товариство соціал-гігієністів та організатор охорони здоров’я, була членом правління Всесоюзного товариства істориків медицини президії Придніпровського наукового центру АН УРСР, наукової ради з соціальної гігієни та організації охорони здоров’я при АМН СРСР, редакційної ради журналу «Советское здравохранение, депутатом Криворізької та Дніпропетровської міської ради народних депутатів.

Професор Г.Ф.Ємельянова удостоєна почесного звання «Заслужений працівник вищої школи УРСР», нагороджена Орденом Трудового Червоного Прапора, шістьма медалями, почесним знаком «Відміннику охорони здоров’я».

Вона почесний професор Дніпропетровської медичної академії.

Наукову школу професора Г.Ф.Ємельянової продовжують її численні учні і послідовники. На кафедрі соціальної медицини громадського здоров’я та управління охороною здоров’я ДДМУ в матеріалах історії кафедри, наукових дослідженнях і навчальному процесі завжди присутній творчий внесок видатного педагога і вченого соціал-гігієніста професора Г.Ф. Ємельянової.