• slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Людмила Несторівна Коваленко (1922 – 1986) - одна з провідних українських вчених, висококваліфікований хірург, професор. Зробила значний внесок у розвиток клініки хірургічних захворювань та організацію вітчизняної медичної допомоги.

Випускниця лікувального факультету Дніпропетровського медичного інституту (нині – ДДМУ) 1947 року. Працювала ординатором, а пізніше – завідувачем хірургічного відділення обласної клінічної лікарні.

Основний науковий напрямок, який обрала для себе Л.Н. Коваленко – опікова травма, актуальні проблеми анестезіології та пластичної хірургії.

У 1952 році обрана асистентом кафедри госпітальної хірургії ДМІ, з 1956 – доцент кафедри госпітальної хірургії №2. У 1965 захистила кандидатську дисертацію: «Гострий апендицит у похилому та старечому віці». Після захисту докторської на тему: "Застосування лавсану як алопластичного матеріалу в хірургії" (1965), завідувала кафедрою загальної хірургії (1966 – 1983). Тут за її активної участі вперше був введений курс анестезіології. У 70-ті роки минулого століття Л.Н. Коваленко очолила Дніпропетровський обласний опіковий центр.

Людмила Несторівна була новатором, експериментатором, чудово володіла технікою різноманітних хірургічних втручань при захворюваннях черевної порожнини в галузі торакальної, пластичної, військово-польової хірургії та травматології. Опублікувала 112 наукових робіт з питань хірургії, анестезіології, опікової травми, які мають велике значення для теорії й практики охорони здоров'я. Має один винахід і п’ять раціоналізаторських пропозицій. Підготувала 2 докторів і 12 кандидатів медичних наук.

Професор Л. Н. Коваленко вдало поєднувала лікувальну, педагогічну та наукову діяльність з активною участю у громадському житті. Обиралась депутатом обласної Ради народних депутатів, членом Республіканської проблемної комісії з проблеми "Опіки", заступником голови обласного хірургічного товариства, багато років була головним хірургом міського відділу охорони здоров'я, головою проблемної комісії з хірургії.

За особливі заслуги перед вітчизняною наукою та медициною нагороджена медалями "За доблесну працю", "Ветеран праці", значком "Відмінник охорони здоров'я", Почесною грамотою МОЗ УРСР до 60-річчя від дня народження і 35-річчя науково-практичної діяльності.

Талановитий педагог, наставник студентської молоді, Людмила Несторівна виховала велику кількість послідовників, відданих своїй професійній справі. Серед її учнів та послідовників – член-кореспондент НАМН та НАН України професор Л. В. Усенко, заслужений лікар України, лауреат Державної премії України професор І. П. Біжко та багато інших.