• slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

КАРПОВ Володимир Порфирійович (1870-1943) - гістолог, доктор медичних наук, професор. У 1893 році закінчив медичний факультет Московського університету. Будучі блискучім мікроскопістом, він популяризував теорію мікроскопа. Працюючи у Відні, в лабораторії видатного мікроскопіста Ернста Карла Аббе, зробив значний внесок у розробку загальної теорії мікроскопа й написав посібник «Очерк общей теории микроскопа в ее историческом развитии», який протягом десятиліть був настільною книгою для лаборантів. Його підручник «Начальный курс гистологии» відрізнявся високим науковим і педагогічним рівнем, витримав 7 видань, користувався великою популярністю. По закінченні університету був помічником прозектора кафедри гістології, організованої професором О. І. Бабухіним.

Після захисту в 1904 році докторської дисертації на тему «Дослідження про прямий поділ клітин» призначений (у 1906 р.) прозектором гістології у Московському університеті, а з 1914 року – її професором; одночасно читав лекції на філософському відділенні Московських вищих жіночих курсів.

У 1917 році В. П. Карпов приїхав до Катеринослава, де очолював кафедру гістології Катеринославських вищих жіночих курсів, які були реорганізовані в медичний факультет у 1918 р. У 1920 році, у зв’язку з реформою вищої освіти в Україні медичний факультет університету був виділений в самостійний ВНЗ і називався у той час Катеринославською медичною академією. Професор В. П. Карпов став першим її ректором (1918-1925 рр.). Академія мала два факультети: медичний і одонтологічний. Висока ерудиція вченого, освіченість, глибоке розуміння завдань, які стояли перед ВНЗ, життєвий досвід, організаторські здібності дозволили йому зробити вагомий внесок у розвиток вищої медичної освіти. У цей час він заснував кафедру гістології (1917 - 1925 рр.) Його лекції відрізнялись високим науковим рівнем, філософською глибиною та блискучим викладанням. Під його головуванням проведений ІІ Національний з’їзд анатомів, гістологів та ембріологів.

Під керівництвом В. П. Карпова у 1921 році був заснований «Катеринославський медичний журнал», і він став його першим редактором. Журнал, друкований орган Катеринославського медичного інституту та губернського відділу охорони здоров’я, відіграв важливу роль у розвитку ВНЗ. У цьому журналі у 1924 році була надрукована праця В. П. Карпова «О прижизненном строении ядра». У 1925 році Володимир Порфирійович переїхав до Москви. У 1934 році, коли вся медична громадськість відзначала 30-річний ювілей наукової і педагогічної діяльності В.П. Карпова, у 9-му номері «Катеринославського медичного журналу» професор С. М. Компанієць висловив загальну думку про велику роль В. П. Карпова у розвитку актуальних наукових напрямків у медицині і вищій освіті; зокрема він зазначив: «День 30-річчя Вашої наукової, педагогічної і творчої роботи є справжнім святом науки».

Творча спадщина професора В. П. Карпова дбайливо зберігається в академії і передається від покоління до покоління студентів та викладачів. Щорічно на кафедрі гістології проводяться «Карповські читання» та наукові конференції. В історичному музеї академії ім. І. І. Крижановської представлені експонати і наукові праці вченого. Погруддя першого ректора професора В. П. Карпова очолює меморіальну композицію алеї видатних вчених-медиків.