• slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Вчений-біолог, біохімік, доктор біологічних наук, професор. Народився 21 березня 1901 р. у с. Жовте Катеринославської губернії, нині П’ятихатського району Дніпропетровської області, у родині селянина. У 1919 р. закінчив Олександрійську вчительську семінарію. З 1922 р. по 1926 р. навчався на агробіологічному відділенні факультету професійної освіти Катеринославського інституту народної освіти, який у 1930 р. було перетворено на Інститут профосвіти, а з 1933 р. - у Держуніверситет.

Фотографія Зубенка П.М.Від початку війни і до евакуації - начальник спецлабораторії при ДДУ. З 1944 р. працював доцентом, а з 1944 р. по 1953 р. виконував обов’язки завідувача кафедри біохіміїї ДДУ. З 1954 р. по березень 1957 р. - доцент кафедри фізіології та біохімії людини і тварин. Захистив докторську дисертацію "До біохімії зденервованих м’язів" (Київський державний університет, 1956 р.) З березня 1957 р. - професор кафедри фізіології та біохімії людини і тварин ДДУ.

З 1958 р. по 1970 р. очолював кафедру біохімії Дніпропетровського медичного інституту. Основна увага наукових досліджень приділялась біохімії м’язової атрофії після невротомії, а пізніше разом із кафедрою хірургії дитячого віку та кафедрою гістології була розпочата комплексна робота із вивчення біохімічних особливостей м’язів трансплантованої кінцівки.

За результатами цієї роботи були захищені докторська дисертація Т. Ю. Щесно та кандидатські дисертації В. Г. Підтергері, В. Ю. Корнілова, І. П. Зубенко. Другим напрямом наукової тематики кафедри було дослідження дії релаксантів на вуглеводно-фосфорний обмін та окислювальні процеси у м’язах; ця робота проводилася у комплексі із кафедрою госпітальної хірургії 2 та кафедрою фармакології. Автор 78 наукових праць. Під його керівництвом захищено 3 докторські і 8 кандидатських дисертацій.

Наукові дослідження і творчий внесок професора Зубенка Павла Михайловича не втратили свою актуальність в сучасній біохімії. На кафедрі біохімії, медичної та фармацевтичної хімії Дніпровського державного медичного університету зберігаються матеріали наукових досліджень вченого, проводяться засідання студентського наукового гуртка, присвячені біохімічним процесам в м’язових тканинах.