Меню
  • Увага
  • ДМА

Миртовська Вікторія Миколаївна (1926-2004) - невропатолог, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри неврології з курсами генетики та нейрохірургії, Заслужений працівник вищої школи УРСР, лауреат премії Ради Міністрів СРСР.

У 1949 році закінчила з відзнакою ДМІ. Після закінчення інституту 6 років працювала у системі практичної охорони здоров’я. У 1956 році прийнята до клінічної ординатури на кафедру нервових хвороб.

У 1957 році захистила кандидатську дисертацію «Деякі питання патогенезу гострих розладів мозкового кровообігу при гіпертонічній хворобі й атеросклерозі». З 1957 до 1970 року – доцент кафедри.

У 1968 році захистила докторську дисертацію «Клінічні форми нейроревматизму у дітей». З 1970 до 1995 рр. завідувала кафедрою неврології з курсами генетики та нейрохірургії.

Детальніше...

Олексій Феліксович Држевецький (1876-1943) – відомий терапевт, доктор медичних наук, професор. Людина високоосвічена і ерудована. Його ім’я стоїть в одному ряду таких талановитих вітчизняних вчених, як М. О. Кабанов, К. І. Пенкославський, К. А. Буйневич, Н. П. Знаменський, О. М. Корицький, С. Я. Штейнберг, відомих в галузі клініки внутрішніх хвороб розробкою оригінальних напрямків клінічної медицини, зокрема серцево-судинної патології.

Він народився у Ставрополі в 1876 р. в родині лікаря, потомствений дворянин. У 1896 році з золотою медаллю закінчив Сімферопольську гімназію і поступив до Військово-медичної академії Санкт-Петербурга, у 1901 році отримав диплом лікаря з відзнакою. Учень С. С. Боткіна.

У травні 1904 р. Држевецький захистив докторську дисертацію «Клинические наблюдения над влиянием строфанта на кровяное давление у сердечных больных с расстройством компенсации», в якій він одним із перших звернув увагу на зниження кров’яного тиску при покращенні компенсації серцево-судинної діяльності.

Детальніше...

портрет професора Горбунової М.Л.Горбунова Милиця Леонтіївна (1926-1991) - мікробіолог, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри мікробіології, декан санітарно-гігієнічного факультету. Народилася у 1926 році. У 1950 році закінчила лікувальний факультет Дніпропетровського медичного інституту і була прийнята до аспірантури при кафедрі мікробіології. У 1954 році захистила кандидатську дисертацію «Різновид картопляної палички як антагоніст дифтерійних бактерій», у 1970 році – докторську дисертацію «Бактерії-продуценти H2O2, що містяться в організмі людини». Відомий учений, талановитий педагог, прекрасний лектор, завідувала кафедрою мікробіології, вірусології та імунології з 1972 до 1991 року.

Милиця Леонтіївна Горбунова у своїх дослідженнях пішла інноваційним шляхом боротьби з інфекціями: вивчала можливості посилення власних захисних сил організму з допомогою лікувально-профілактичних препаратів із нормальної мікробіоти людини. У 1950-х рр. цей напрям тільки почав розвиватися; нормальна мікробіота, її роль була практично загадкою. Дослідження М. Л. Горбунової та її учнів є основою розвитку нового наукового напрямку, що сприяв створенню нового ефективного препарату А-бактерину.

Детальніше...