Меню
  • ДМА

Фото Підпалого Григорія ПрохоровичаПідпалий Григорій Прохорович – невропатолог-рефлексотерапевт, доктор медичних наук, професор. Народився 3 травня 1926 року в місті Новомосковськ Дніпропетровської області. Закінчив Дніпропетровський медичний інститут в 1955 році. Працював головним лікарем 6-ї міської лікарні з 1955 по 1960 рр., головним лікарем обласної клінічної спеціалізованої лікарні міста Кривого Рогу з 1960 по 1972 роки. У 1965 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Зміни в кістково-суглобній системі при вібраційній хворобі бурильників та проходчиків гірничорудної промисловості Криворізького басейну».

З 1972 по 1981 рік - заступник директора з наукової роботи, керівник неврологічного відділення Криворізького НДІ гігієни праці і професійних захворювань. В 1973 році захистив докторську дисертацію на тему: «Вібраційна хвороба у працівників гірничорудної промисловості (клініка, перебіг, лікування та експертиза працездатності)».

З 1981 по 2000 рр. – завідувач кафедри реабілітації факультету удосконалення лікарів Дніпропетровського медичного інституту.

Детальніше...

Катращук Григорій Кирилович - рентгенолог, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри рентгенології та медичної радіології. У 1956 році закінчив лікувальний факультет Вінницького медінституту, у 1958 році пройшов клінічну ординатору з рентгенології і радіології у ДМІ. У 1967 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Порівняльна характеристика окислювальних процесів при рентгенівському опромінюванні великих частин тіла», з 1974 по 1978 рік – завідувач кафедри рентгенології і радіології.

У 1990 році була створена  кафедра променевої діагностики, променевої терапії з курсом радіаційної медицини, яку очолив доцент Катращук Г.К. У 1991 році він захистив докторську дисертацію «Рентгенодиапедевтика хронической спаечной болезни брюшины (клинико-рентгенологическое исследование)», а згодом отримав звання професора.

Григорій Кирилович – автор нового напряму в медицині – рентген-діапедевтики та співавтор двох відкриттів у галузі фізики рентгенівських променів:

Детальніше...

У розвитку вітчизняної хірургії та медичної освіти, підготовці хірургічних кадрів в Україні велика роль належала відомому хірургу Якову Йосиповичу Гальперну.

Народився Яків Йосипович 1 січня 1876 року у м. Вільно у родині службовця. Після закінчення гімназії з золотою медаллю у 1894 р. вступив до медичного факультету Київського університету. Ще в студентські роки його улюбленим предметом була хірургія, якій він присвятив усе життя. Після закінчення навчання у 1899 р. Я. Й. Гальперн направляється для лікарської роботи у м. Смілу Київської губернії (зараз Черкаської області), що на той час вважалась «хірургічною Меккою» і де працював талановитий хірург Б. С. Козловський. Невздовзі Я. Й. Гальперн поїхав у Петербург в Обухівську лікарню, хірургічним відділенням якої завідував відомий хірург Р. Р. Вреден.

З початком російсько-японської війни Я. Й. Гальперн працював лікарем у саперному батальйоні на Далекому Сході. У 1906 р. він повертається на колишнє місце роботи, потім переїжджає до Смоленська, де працює під керівництвом проф. С. І. Спасокукоцького спочатку екстерном, а потім асистентом у губернській лікарні.

Детальніше...