• slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

ШКЛЯР Борис Мойсейович (1891-1960) - учений соціал-гігієніст, історик медицини, доктор медичних наук, професор. У 1922 р. закінчив Дніпропетровський медичний інститут. У 1935 р. йому присуджено вчений ступінь кандидата наук. З 1936 до 1957 р. завідував кафедрою соціальної гігієни.
У 1940 р. кафедра соціальної гігієни була перейменована у кафедру організації охорони здоров'я, що визначало її новий напрям роботи: проведення досліджень з теорії та практики організації охорони здоров'я, формування організаційних засад для надання різноманітних форм медичної допомоги, дослідження процесів народжуваності та дитячої смертності у Дніпропетровському регіоні. 

Детальніше...

СОЛОВЙОВ Сергій Костянтинович (1881 - 1941) - хірург, доктор медичних наук, професор. Закінчив духовне училище у м. Торжку і Тверську духовну семінарію, а у 1907 р. - медичний факультет Юр’ївського університету. 

У 1908 р. переїхав до Петербурга, де працював на лікарських посадах та одночасно - у відділі загальної патології Інституту експериментальної медицини у Е. С. Лондона над дисертацією "Про зміни стравотравлення при різних дефектах кишківника". Після захисту дисертації обіймав посаду асистента в Інституті вдосконалення лікарів. Пізніше працював на кафедрі загальної хірургії Воронезького університету. З 1923 по 1930 рр. - був деканом медичного факультету Воронезького університету.

Детальніше...

САГРЕДО Микола Петрович (1881-1923) - патологоанатом, доктор медичних наук, професор. Микола Петрович закінчив гімназію та з 1901 по 1905 рр. навчався у Військово-медичній академії. Після перерви в навчанні з 1907 р. продовжував отримувати медичну освіту у Женевському університеті. У 1911 році в інституті патології ім. професора Асканазі розпочав нелегкий шлях академічної роботи - спочатку в якості асистента-волонтера, згодом - штатного співробітника. З 1913 р. Микола Петрович обіймав посаду першого асистента та почав виконання своїх перших наукових досліджень. Через три роки (1916 р.) захистив докторську дисертацію і незабаром повернувся на батьківщину.

Детальніше...