• slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Відомий вчений, педагог, психіатр, доктор медичних наук, професор. Народилася у 1926 році. У 1949 році закінчила лікувальний факультет ДМІ. У 1954 році захистила кандидатську дисертацію «Дія гострої психічної травми на фоні церебральної та соматичної недостатності», а у 1967 році – докторську дисертацію «Відхилення серцево-судинної системи при шизофренії». З 1970 до 1992 року завідувала кафедрою психіатрії і медичної психології ДМІ.

Науковий напрям – психопрофілактика суспільно-небезпечних дій хворих на шизофренію, алкоголізм, розумову відсталість, а також психогігієна і психопрофілактика психосоматичних розладів. Автор понад 200 наукових праць, 6 монографій одного підручника-практикуму з медичної психології, програми з загальної і медичної психології для студентів медичних інститутів УРСР. На замовлення органів охорони здоров’я проведені дослідження з проблеми «Алкоголізм», у результаті у Кривому Розі розроблена нова модель допомоги, яка одержала широке впровадження в інших регіонах України і колишнього СРСР.

За ініціативою і під керівництвом Вікторії Петрівни Блохіної сформовані і запроваджені нові напрями допомоги хворим з психічними розладами: соціально-трудової адаптації інвалідів з розумовою відсталістю, проведена на базі міжрайонної психіатричної ЛТЕК м. Дніпропетровська; диспансерного спостереження інвалідів з розумовою відсталістю у період між оглядами, що забезпечило можливість створення моделі комплексу психоемоційного розвантаження (КЕПР) з диференційованими професійними програмами аутогенного тренування; розробки діагностичного алгоритму для автоматизованої системи скринінгу невротичних розладів.

Професор Блохіна В.П. приділяла увагу громадській діяльності. Вона була членом правління республіканського товариства психіатрів, головою обласного товариства психіатрів і наркологів, республіканської психіатричної експертної комісії.

Справу Вікторії Петрівни продовжують її послідовники на кафедрі психіатрії, наркології, психології. Тут зберігаються її наукові праці, листування з колегами та теплі спогади про відомого педагога, вченого і лікаря.