• slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Микола Михайлович Паранько - гігієніст, доктор медичних наук, професор.

У 1952 році закінчив Дніпропетровську фельдшерсько-акушерську школу і до 1960 році працював фельдшером у західних районах України.

ParankoММУ 1960 році закінчив санітарно-гігієнічний факультет Дніпропетровського медичного інституту з відзнакою.

З 1960 до 1974 рр. працював у Криворізькому науково-дослідному інституті гігієни праці та професійних захворювань, у якому пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до керівника гігієнічного відділу інституту. У 1965 році захистив кандидатську дисертацію «Гігієнічна оцінка ручних пневматичних перфораторів та засобів, що зменшують шкідливу дію вібрації і шуму на організм бурильника», у 1972 році – докторську «Гігієнічна характеристика вібрації в гірничорудній промисловості та роль супровідних факторів виробничого середовища в розвитку вібраційної хвороби».

З 1974 до 1997 року - завідувач кафедри загальної гігієни, екології з курсом гігієни дітей і підлітків, з 1998 року – професор кафедри.

Микола Михайлович багато уваги приділяв навчальному процесу. З метою наближення допоміжних матеріалів до нових навчальних програм на кафедрі було створено навчальні посібники «Гігієна лікувальних закладів», «Шум, вібрація, інфра- та ультразвук». Видано повний курс лекцій «Гігієна».

Протягом 1991-1995 р.р. на базі кафедри проводилися щорічні Всеукраїнські олімпіади студентів медичних закладів вищої освіти з гігієни та екології за програмою Міністерств освіти та охорони здоров’я України.

Разом з удосконаленням навчального процесу та підготовкою висококваліфікованих фахівців колектив кафедри розробляв актуальні напрями гігієнічної науки: «Гігієнічна оцінка шуму та вібрації і їх вплив на організм в експериментальних та виробничих умовах», «Гігієнічне нормування сумісної дії фізичних та хімічних факторів», «Гігієнічна діагностика стану довкілля, кількісно-якісний взаємозв’язок зовнішньої та внутрішньої експозиції організму забруднювачами», «Проблема розповсюдження та впливу важких металів на репродуктивну систему та імунний статус».

Автор понад 250 наукових праць, 7 монографій, 14 методичних листів, 18 раціоналізаторських пропозицій, 3 винаходів, 18 нормативних документів. Під його керівництвом захищені 1 докторська та 11 кандидатських дисертацій.

Член бюро наукової ради ПНЦ АН УРСР з проблем біосфери секції «Фізичні фактори» Всесоюзної наукової і проблемної комісії «Наукові основи гігієни праці і профпатології АМН СРСР», голова проблемної комісії «Охорона навколишнього середовища», заступник голови ЦМК інституту, почесний член ради ДМА, член редакційної ради журналу «Медичні перспективи».

Нагороджений медаллю «За доблесну працю», знаками «Відмінник охорони здоров’я», «Відмінник освіти України», почесними грамотами МОЗ та Освіти України, Дипломом Пошани ВДНГ СРСР, трикратний учасник ВДНГ СРСР та УРСР.

Творчі напрацювання Миколи Михайловича Паранька продовжують слугувати медичній освіті і науці. На кафедрі гігієни, екології та охорони праці, в музеї історії університету зберігаються і використовуються в навчальному процесі результати його досліджень. Його учні гідно продовжують справу свого вчителя.

ParankoММ 800x600