• slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Професор Когон Абрам Ілліч - хірург, один із видатних проктологів в Україні. Завідувач кафедри хірургії № 1 Дніпропетровського медичного інституту з 1961 по 1966 рр.

Він народився 29 січня 1901 року в Катеринославі. Його батько – годинникових справ майстер під час окупації Дніпра був розстріляний німцями у 1941 році.

Фото професора Когона Абрама ІллічаПрофесор Когон А.І. – вихованець Катеринославського медичного інституту. Після його закінчення у 1924 р. і проходження обов’язкового річного стажу в хірургічній клініці працював за направленням протягом десяти років (1926-1936 рр.) в місті Мозирь Білоруської РСР спочатку ординатором, потім завідувачем хірургічного відділення районної лікарні.

В 1936 р. він повертається у Дніпропетровськ, працює асистентом госпітальної хірургічної клініки ДМІ, в цьому ж році на матеріалі районної лікарні захищає кандидатську дисертацію «Операція раку нижньої губи». Одночасно до початку Великої Вітчизняної війни працює в клініці невідкладної хірургії Дніпропетровського інституту удосконалення лікарів.

З перших днів війни по 1946 р. Абрам Ілліч був призваний до рядів Збройних сил, працював провідним хірургом фронтового евакошпиталю і консультантом ФЕПу. Зі шпиталем був на Південно-Західному, Ленінградському, Волховському, ІІІ Прибалтійському і IV Українському фронтах, а також у Польщі і Чехословаччині. Нагороджений орденом Червоної Зірки та медалями.

З 1946 по 1961 роки А. І. Когон працював на посаді доцента госпітальної, а потім факультетської хірургічної клініки. З березня 1961 р. доц. А. І. Когон очолює кафедру факультетської хірургії педіатричного та санітарно-гігієнічного факультетів на базі 9-ї міської лікарні. У 1962 році в Харкові він захистив докторську дисертацію на тему «Матеріали до патогенезу, клініки і терапії прямокишкових нориць». В 1963 р. одержав звання професора.

За час керування кафедрою проф. А. І. Когоном наукова робота виконувалась у трьох напрямках:

  • вивчення особливостей захворювань прямої кишки (проктологія);
  • боротьба з травматизмом на промислових підприємствах;
  • патологія судинної системи.

Значний вклад у науку А. І. Когон вніс детальним дослідженням маловивчених залоз анального каналу, він показав, яке значення вони мають в утворенні малокишкових нориць, установив, що анальні залози є обов’язковою анатомічною частиною прямої кишки людини. Він висвітлив їх значення у виникненні гострих паропроктитів та прямокишкових нориць, розробив та вдосконалив методи оперативного лікування. На базі гнійного відділення 9-ї міської лікарні разом з Г. Г. Шахановою та Ю. Б. Вінником проводилась діагностика та лікування захворювань прямої та ободової кишок у проктологічних хворих не тільки нашого міста та області, але й багатьох сусідніх регіонів України. Пізніше, у 1974 році, це відділення перетворилося в обласний проктологічний центр. Роботами проф. А. І. Когона та його однодумців та співробітників закладено основи сучасної проктологічної служби Дніпропетровської області, яка сьогодні є однією з провідних в Україні.

За весь період своєї науково-практичної діяльності професор написав 112 наукових робіт, присвячених різним питанням клінічної хірургії. Під його керівництвом захищено дві докторські та 6 кандидатських дисертацій.

Професор А. І. Когон був цілеспрямованим, серйозним, ерудованим науковцем. Як практикуючий лікар, був майстром великої хірургії - досконало володів технікою хірургічних втручань, вільно та ефективно оперував у всіх областях людського тіла. Добра теоретична підготовка, ґрунтовні знання фізіології, біохімії, патанатомії, багатий практичний досвід зробили його неабияким клініцистом і хорошим діагностом. Він був авторитетною людиною, його цінували співробітники клініки, кафедри, студенти. Прекрасний лектор. Він добре знав вітчизняну та зарубіжну літературу, професійну медичну літературу, вміло, просто, дохідливо і водночас наполегливо передавав студентам необхідні знання. Його заняття проходили надзвичайно жваво і захоплююче.

Абрам Ілліч помер влітку 1966 року після тривалої хвороби.

Науковий напрям професора А. І. Когона збережений і продовжується його учнями і послідовниками на кафедрі хірургії №1. Ведеться плідна робота проктологічного центру на базі Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради. Його численні послідовники використовують методики лікування в практичній діяльності.