• slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Катращук Григорій Кирилович - рентгенолог, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри рентгенології та медичної радіології. У 1956 році закінчив лікувальний факультет Вінницького медінституту, у 1958 році пройшов клінічну ординатору з рентгенології і радіології у ДМІ. У 1967 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Порівняльна характеристика окислювальних процесів при рентгенівському опромінюванні великих частин тіла», з 1974 по 1978 рік – завідувач кафедри рентгенології і радіології.

У 1990 році була створена  кафедра променевої діагностики, променевої терапії з курсом радіаційної медицини, яку очолив доцент Катращук Г.К. У 1991 році він захистив докторську дисертацію «Рентгенодиапедевтика хронической спаечной болезни брюшины (клинико-рентгенологическое исследование)», а згодом отримав звання професора.

Григорій Кирилович – автор нового напряму в медицині – рентген-діапедевтики та співавтор двох відкриттів у галузі фізики рентгенівських променів:

  • Розповсюдження рентгенівських променів в ультрадисперсних середовищах (АС №005 від 29.03.93);
  • Явища аномальних змін потужності потоку квантів проникного випромінювання в моно- та багатоелементних середовищах (АС №070 від 23.07.97).

На основі фундаментальних відкриттів нових властивостей іонізуючого випромінювання розроблені нові радіозахисні матеріали.

Професор Катращук Г.К. – автор 164 наукових праць, у тому числі одної монографії, 6 винаходів, двох відкриттів. Був головою правління Обласного наукового товариства рентгенологів-радіологів та членом правління Всесоюзної асоціації променевих діагностів і променевих терапевтів.

Григорій Кирилович приділяв велику увагу питанням вертебрології, мануальній терапії, особисто володів мануальними навичками. Поряд з ним завжди була студентська молодь він вміло виконував функції куратора студентського будівельного загону «ДМІ-60». Професор Катращук Г.К. залишив велику спадщину навчально-методичних матеріалів з рентгенології, які дотепер використовуються на кафедрі онкології і медичної радіології.