Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Уперше викладачі ДДМУ отримали унікальну можливість взяти участь у міжнародному стажуванні за програмою "Безперервний професійний розвиток" (Continuing Professional Development – CPD). Ця неймовірна ініціатива дозволила викладачам підвищити свій рівень з володіння медичною англійською мовою в межах проєкту "English for Doctors: Advanced Communication Skills" від "Specialist Language Courses LTD" та "University of Sussex" (Великобританія).

Цей курс є абсолютно новим кроком для освітньої системи України, оскільки раніше Університет Сассекс не співпрацював з медичними вишами нашої держави. Отже, ДДМУ став першим у цій ініціативі.

З 15 травня до 31 серпня 2023 року, тривалістю 100 годин навчання (еквівалент 6 кредитів), 15 викладачів клінічних кафедр опановували медичну термінологію та вдосконалювали методику викладання медичних предметів за допомогою таксономії Блума. Крім того, стажування стало основою для впровадження підходів проєктно-орієнтованого та проблемно-орієнтованого навчання.

Протягом навчання викладачі також розвинули навички оцінювання студентських робіт, управління навчанням онлайн, візуалізації та аналізу групової динаміки. Вони ознайомилися з новими онлайн-платформами для дистанційного навчання.

Медичні працівники здобули спеціальні комунікативні навички та глибокі знання з медичної лексики і термінології, які є невіддільними для ефективних стосунків з пацієнтами та успішної роботи в лікарнях. Програма курсу охоплювала такі теми, як: "Прийом пацієнта", "Збір анамнезу пацієнта", "Анамнез попередніх захворювань", "Об'єктивне спостереження", "Огляд пацієнта", "Розмова про біль", "Пояснення аналізів", "Обговорення діагнозу", "Обговорення операції" та "Обговорення післяопераційного догляду".

Курс відповідав рівням B2 і C1 загальноєвропейської компетенції володіння іноземною мовою (CEFR). Всі учасники стажування отримали сертифікати встановленого зразка, що підтверджують володіння медичною англійською мовою на відповідному рівні.

Вітаємо викладачів ДДМУ із вдалим проходженням курсу та отриманням сертифікатів! Цей курс позначає нову сторінку у співпраці університетів.