Меню
  • Увага
  • ДМА

28 вересня у культурно-діловому центрі «Менора» (м. Дніпро) відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання професійних захворювань в Україні». Конференція почалася з доповіді ректора ДЗ «ДМА МОЗ України» члена-кореспондента НАМН України професора Т. О. Перцевої на тему «ХОЗЛ: новий погляд на «стару» проблему».

На конференції також виступили з доповідями про сучасні проблеми та досягнення в галузі професійних хвороб член-кор. НАМН України, завідувач відділу професійної патології професор А. В. Басанець (ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України», м. Київ), завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом професійних хвороб професор М. М. Островський (ДВНЗ ІФНМУ, м. Івано-Франківськ), завідувач кафедри професійних хвороб та клінічної імунології К. Ю. Гашинова (ДЗ «ДМА МОЗ України», м. Дніпро), професор С. І. Ткач (ХМАПО, м. Харків), директор ДП «Український науково-дослідний інститут промислової медицини», старший науковий співробітник д. мед. н. Ковальчук Т. А. (м. Кривий Ріг), завідувач кафедри внутрішніх та професійних хвороб професор В. А. Капустник (ХНМУ, м. Харків), професор І. Ф. Костюк (ХНМУ, м. Харків), д. мед. н. О. О. Калмиков (ХНМУ, м. Харків), професор В.В. Родіонова (ДЗ «ДМА МОЗ України», м. Дніпро), професор Р.В. Разумний (ДЗ «ДМА МОЗ України», м. Дніпро), к. мед. н. В. В. Дмитриченко (ДЗ «ДМА МОЗ України», м. Дніпро), Радник з медичних питань О. П. Ліфінський (компанія ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина). Всього ж у роботі конференції взяло участь понад 270 лікарів зі всієї України.