Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

23 лютого 2021 року у ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» відбулася Конференція трудового колективу, присвячена підсумкам роботи навчального закладу за 2020 рік.

Відповідно до закону «Про вищу освіту» для участі у конференції були сформовані списки делегатів від усіх функціональних підрозділів. Для участі у конференції були запрошені члени наглядової ради, члени вченої ради академії, представники студентського самоврядування, громадські організації.

Захід відбувався в онлайн форматі, що забезпечило можливість отримати інформацію для усіх співробітників кафедр і підрозділів. Після підтвердження кворуму делегатів та обрання робочих органів конференції було оголошено та затверджено порядок денний.

Розпочав конференцію перший проректор, професор І.С. Шпонька, головуючим обрано доцента В.В. Васильченка, секретарем професора Н.М. Онул.

На порядок денний були винесені 3 питання, а саме:

1) Звіт про виконання умов контракту між ректором ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» професором Т.О. Перцевою та Міністерством охорони здоров’я України у 2020 році.

За першим питанням порядку денного ректор, професор Т.О. Перцева представила змістовну доповідь з глибоким аналізом всіх провідних напрямів діяльності навчального закладу. Коротко зупинившись на досягненнях, ректор приділила особливу увагу збереженню та розширенню контингенту студентів в умовах висококонкурентного ринку надання освітніх послуг як в Україні, так і інших країнах світу.

Реалізація амбіційних етапів розвитку закладу може відбуватися за умов наявності якісно високопрофесійного складу науково-педагогічних кадрів. Минулий рік був успішний: 72% викладацького складу мають науковий ступінь, звання доцента отримали 22 викладачі, а професора - 15.

Важливе значення для рейтингу навчального закладу має підготовка власних науково-методичних видань. За минулий рік видано власних 16 підручників, 77 посібників та великий обсяг науково-методичних публікацій.

Суттєвий вплив на набір здобувачів освіти минулого року мали зміни на ринку освіти та карантинні обмеження, але, незважаючи на це, заклад на відміну від інших вищих медичних навчальних закладів забезпечив достатній контингент набору і зберіг науково-викладацький склад.

Фінансово-економічні можливості академії у 2020 році дозволили суттєво підвищити рівень інформатизації навчального процесу, придбано понад 250 одиниць технічних засобів навчання. Нові засоби навчання в умовах дистанційної освіти дозволили практично реалізувати нову освітню концепцію, яка буде продовжуватися в умовах змішаного навчання.

Надання освітніх послуг на сучасному рівні неможливе без потужного центру симуляційної медицини. У минулому році ми зробили цей крок. Обладнані навчальні класи, придбано 17 одиниць сучасного обладнання на понад 3 млн гривень.

Академія незмінно проводить роботу по взаємодії з лікувально-профілактичними закладами. В умовах реформування лікувально-профілактичних закладів вирішуються питання клінічних баз кафедр.

Зроблено важливі кроки для проведення будівельно-монтажних робіт та ремонтів. Створена нова база центру мовної підготовки, проведено капітальні ремонти гуртожитків, покрівель, навчальних аудиторій.

В складних умовах тендерних процедур обсяг виконаних робіт суттєво перевищив минулі роки. Пройдений шлях і напрацювання минулого року не дають нам підстав зупинитися.

Нам належить розвивати сайт нашого закладу як основне інформаційне джерело і важливий показник рейтингу. Маємо забезпечити сталий контингент здобувачів освіти, провести переорієнтацію матеріально-технічного забезпечення навчального процесу на змішану форму навчання, урегулювати питання наших клінічних баз.

На завершення доповіді ректор подякувала колективу академії за злагоджену роботу в 2020 році та висловила впевненість, що виклики 2021 року ми подолаємо разом.

Доповідач надала ґрунтовні відповіді на численні запитання делегатів. За результатами онлайн-голосування звіт було затверджено одноголосно.

2) Звіт голови профспілкової організації співробітників ДЗ «ДМА» доцента В.В. Васильченка про виконання умов колективного договору за 2020 рік.

За другим питанням порядку денного голова профспілкової організації співробітників доцент В.В. Васильченко доповів про виконання умов колективного договору 2020 року, зазначивши, що порушень умов не було. Делегати затвердили звіт одноголосно.

3) Затвердження нової редакції колективного договору.

За третім питанням доповідач В.В. Васильченко наголосив, що проект нової редакції колективного договору пройшов обговорення в трудових колективах, пройшов юридичну експертизу. Онлайн-голосуванням делегати затвердили нову редакцію колективного договору.