Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Студентське наукове товариство кафедри гістології Дніпровського державного медичного університету – це об’єднання викладачів і студентів, яке сприяє удосконаленню професійної підготовки та виявленню обдарованої молоді.

СНТ кафедри гістології працює вже понад 40 років. Керівниками гуртка свого часу були: к.м.н. Погорєлова Л.Я., д.м.н. Гербільский Л.В., к.м.н. Потоцька О.Ю. Зараз керівником гуртка є к.б.н. Романенко Л.А.

За всю історію роботи СНТ змінювалися форми проведення засідань, теми розгляду, напрямки розробок і захисту наукових робіт. Не став винятком і 2020-2021 навчальний рік. Через складну ситуацію у світі (у зв’язку з пандемією СOVID-19) засідання СНТ з гістології було вирішено проводити у форматі online, проте, це не завадило діяльності товариства, навіть навпаки - сприяло активному вдосконаленню.

На кожному засіданні студенти виголошують 2-3 доповіді, серед яких обирається головна. Враховуючи специфіку головної доповіді, організатори запрошують провідних профільних спеціалістів з відповідної галузі медицини. Протягом цього навчального року наші засідання відвідали: завідувач кафедри гістології, цитології та ембріології Львівського національного медичного університету доцент Челпанова І.В., завідувач кафедри нормальної та патологічної клінічної анатомії Одеського національного медичного університету професор Аппельханс О.Л., завідувач кафедри педіатрії 1 та медичної генетики професор Абатуров О.Є., завідувач кафедри гістології ДДМУ професор Твердохліб І.В., професор кафедри патологічної фізіології Сілкіна Ю.В.,  професор кафедри акушерства і гінекології Медведєв М.В., лікар-психіатр, доктор філософії у галузі теології, благочинний храмів лікарняних закладів Дніпропетровської єпархії УПЦ Юрій Захарченко, професор кафедри шкірних та венеричних хвороб Святенко Т.В., доцент кафедри гістології Потоцька О.Ю., асистент кафедри оториноларингології Ламза Н.В., доцент кафедри педіатрії 1, спеціаліст з медичної генетики Нікуліна А.О., викладач кафедри гуманітарних наук Нікітенко А.І., аспірант кафедри оториноларингології Пахольчук А.Б. Вони доповнювали представленні доповідачами роботи випадками зі своєї практики, акцентували увагу на важливих аспектах тем, різнобічно розкриваючи їх, та відповідали на всі запитання, що цікавили гуртківців.

Велика кількість студентів залучається до активної співпраці в СНТ. У всіх питаннях, які виникають під час підготовки та захисту наукових робіт, доповідачам допомагає староста СНТ, переможниця олімпіади з гістології, студентка 3 курсу Підгорна І.М. Кожне засідання планується заздалегідь: для розгляду членам СНТ пропонуються нестандартні теми, які допомагають розвивати наукові, навчальні та творчі здібності студентів. У цьому році було представлено 16 доповідей, серед них 11 підготовлені студентами 1 курсу, 5 – студентами 2 курсу.

Засідання Наукового товариства кафедри гістології користуються великою популярністю серед студентів. Незважаючи на те, що дисципліна «Гістологія, цитологія та ембріологія» викладається впродовж 1-2 курсів, активними учасниками гуртка є студенти всіх курсів, а також - клінічні ординатори, адже під час засідань можна почути нову інформацію, яка полегшує розуміння багатьох проблемних питань. В середньому, до кожної зустрічі приєднується 60-70 учасників, які не лише уважно слухають доповіді, але й беруть участь в обговореннях.

Наша кафедра активно впроваджує новітні технології в освітній процес: засідання проходять у форматі відеоконференції, а усі записи публікуються на вебсайті ДДМУ, зокрема на сторінці кафедри гістології, YouTube-каналі й у Facebook!

Викладацький і студентський склад нашого СНТ повсякчас прагне вдосконалюватися, щоб молодіжний науковий гурток формував ранню професійну зрілість ще більшої кількості студентів. Позитивний вплив кожного проведеного засідання сприяє максимальному розкриттю потенціалу та здібностей майбутніх поколінь фахівців!

Підгорна І. М.,
староста студентського наукового
товариства кафедри гістології