Меню
 • slide08
 • slide02
 • slide04
 • slide05
 • slide06

Цей традиційний захід відбувся на початку листопада за ініціативи ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». Науковий керівник - членкор. НАМН України, директор Інституту гастроентерології, головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології та дієтології, професор Ю. М. Степанов.

Наукова програма заходу охоплювала питання:

 • особливості клінічних проявів поліморбідної патології;
 • особливості ведення хворих з поліморбідною патологією в умовах Covid 19;
 • особливості діагностики й лікування поліморбідної патології в умовах воєнного часу;
 • поліморбідна патологія в дитячій гастроентерології;
 • профілактика, діагностика та лікування (в т.ч. хірургічне) захворювань органів травлення.

В програмі конференції були представлені доповіді фахівців нашого університету:

 • професор В. Й. Мамчур: «Поліпрагмазія та поліморбідність в лікувальній практиці. Погляд фармаколога».
 • професор В. А. Потабашній, доцент В. І. Фесенко: «Кардіоваскулярні ризики у світлі нової концепції метаболічно-асоційованої стеатотичної хвороби печінки: напрямки корекції».
 • професор О. Є. Абатуров, доцент А. О. Нікуліна: «Коморбідні сателіти метаболічно-нездорового ожиріння».
 • професор І. С. Борисова: «Воєнний час: особливості взаємодії ЛКК і МСЕК. Фокус на реабілітацію шлунково-кишкового тракту».
 • професор О. Ю. Філіппова: «Больовий синдром при біліарній патології: сучасні аспекти менеджменту в умовах сьогодення».
 • доцент, канд. мед. наук І. Я. Будзак: «Функціональна диспепсія: лікувальні можливості корекції диспепсичних скарг».
 • професор І. Л. Височина: «Перспективні напрямки ведення пацієнтів з функціональними розладами шлунково-кишкового тракту».

Новими позиціями у ході конференції цього року стали майстер-класи, організовані шляхом прямого включення з операційних Інституту гастроентерології НАМН України» на тему «Нові малоінвазивні технології діагностики та лікування в дії» з демонстрацією нових технологій, що впроваджені та застосовуються фахівцями Інституту.

У роботі конференції взяли участь гастроентерологи, дитячі гастроентерологи, лікарі загальної практики, сімейні лікарі, терапевти, хірурги, сонологи та ендоскопісти з України та інших країн світу.