Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

На засіданні спеціалізованої вченої ради 08.601.092 під головування професора Тетяни Вікторівни Святенко було розглянуто дисертацію здобувача ступеня доктора філософії, аспірантки кафедри внутрішньої медицини 2, фтизіатрії, професійних хвороб та клінічної імунології ДДМУ Наталі Олександрівни Недогибченко.

Тема дисертаційної роботи: «Оптимізація лікування хворих на тяжку хронічну кропив’янку», галузь знань – 22 «Охорона здоров'я», спеціальність 222« Медицина».

Науковий керівник – професор Євгенія Михайлівна Дитятковська.

Актуальність дослідження. Тяжка хронічна кропив’янка (ТХК) є однією з найбільш актуальних проблем у сучасній алергології. Застосування запропонованого у дисертаційній роботі алгоритму лікування хворих на ТХК дозволяє позбавити пацієнтів симптомів кропив’янки, відтермінувати розвиток рецидиву, а також оптимізувати прямі та непрямі витрати, оскільки застосовується мінімальне дозування омалізумабу, а подовження безрецидивного періоду потенційно знижує витрати на лікування та оплату непрацездатності. Саме тому робота є актуальною та своєчасною.

На підставі відкритого голосування та прийнятого рішення спеціалізована вчена рада присудила Н.О. Недогибченко ступінь доктора філософії (PhD) за спеціальністю 227 «Медицина», галузь знань 22 «Охорона здоров’я».

Вітаємо дисертантку та її наукового керівника!