Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

У ДДМУ відбулося засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 08.601.091  під головуванням професора Дмитра Олександровича Степанського щодо розгляду дисертації асистента кафедри сімейної медицини ФПО та пропедевтики внутрішніх хвороб Володимира Вікторовича Крамарчука.

Тема дисертаційної роботи: «Прогноз рекурентного перебігу гострих респіраторних інфекцій у дітей залежно від порушень адаптації та взаємовідносин мати-дитина», галузь знань – 22 «Охорона здоров'я», спеціальність 222 «Медицина».

Науковий керівник – професор Ірина Леонідівна Височина.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що автором було доведено вплив психосоціальних характеристик дитини, психологічних особливостей матерів та стану діадичних взаємовідносин мати-дитина на ризик формування рекурентного перебігу гострих респіраторних інфекцій у дітей молодшого шкільного віку. Дисертаційна робота є актуальною та виконана відповідно до пріоритетів сучасної профілактичної медицини.

На підставі захисту дисертаційної роботи члени спеціалізованої вченої ради ухвалили присудити В. В. Крамарчуку ступінь доктора філософії за спеціальністю «Медицина», галузь знань «Охорона здоров’я».

Вітаємо дисертанта та наукового керівника з успішним захистом!