Меню
 • slide08
 • slide02
 • slide04
 • slide05
 • slide06

28 березня 2023 року в режимі онлайн відбулося чергове засідання вченої ради ДДМУ під головуванням першого проректора професора І. С. Шпоньки.

З першого питання порядку денного «Підсумки науково-дослідної роботи у ДДМУ за 2023 рік та завдання на 2024 рік» доповідав проректор з наукової роботи професор О. О. Гудар’ян.

Доповідач зосередив увагу на проблемних питаннях та викликах, які стоять перед університетом. Були розглянуті основні напрями наукової роботи, проаналізовано виконання бюджетних, ініціативних та госпдоговірних НДР. 2023 року в навчальному закладі виконувалося 74 НДР на 46 кафедрах та НДІ медико-біологічних проблем, 5 тем – за бюджетні кошти. Порушено питання про підготовку здобувачів наукового ступеня доктора філософії. У 2023 році захистили дисертації та отримали дипломи PhD 27 осіб, серед яких 7 здобувачів поза аспірантурою. Наголошено на необхідності своєчасного подання кафедрами заяв на участь у конкурсі до вступу в аспірантуру на 2024 рік.

За результатами наукових досліджень 2023 року підготовлено 1 305  одиниць наукової продукції: 12 монографій, 22 підручники та 59 посібників, 1 205 наукових статей та тез конференцій, 171 стаття у виданнях, індексованих у наукометричних базах Scopus та Web of Science. За звітний період співробітники університету отримали 2 патенти, 13 свідоцтв про реєстрацію авторського права.

У 2023 році університет суттєво підвищив позиції в національному рейтингу H-index, посівши 33 місце серед українських вишів та наукових установ. За рейтингом в міжнародній базі даних Scopus ДДМУ посідає 42 місце (H-index 56), Web of Science – 24 місце (H-index 68), Google Scholar – 83 місце (H-index 98).

У звітному періоді суттєво зміцнилися позиції ДДМУ в міжнародному науково-освітньому середовищі. Розширено мережу міжнародних партнерів, зацікавлених у науково-освітній співпраці; стартував грантовий проєкт за підтримки Інституту Макса Планка, Німеччина; проєкт у межах грантової програми ERASMUS+ KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education: «Telemedicine Education Advancement through Microcredentials»; проєкт у межах грантової програми Horizon Europe: «Personalized CANcer Primary Prevention research through Citizen Participation and digitally enabled social innovation» (4P-CAN).

З другого питання «Про роботу науково-дослідного інституту медико-біологічних проблем ДДМУ у 2023 році» доповідала директор НДІ МБП ДДМУ, професор Н. М. Онул.

Виступ доповідач розпочала з огляду структури й напрямів діяльності інституту, зупинилася на характеристиці видів діяльності: науковій роботі, освітніх послугах, виробничих та оздоровчих послугах, грантовій діяльності НДІ МБП. Докладно проаналізувала роботу трудових колективів, що здійснюють науково-педагогічну та виробничу діяльність. Зазначила новостворені трудові колективи, колективи, які розширили свою діяльність, а також ті, які не вели фінансової діяльності або призупинили її. Названі трудові колективи – лідери в науковій, освітній діяльності та наданні послуг. 

Доповідач зазначила, що у 2023 році порівняно з 2022 роком зросла кількість договорів НДІ МБП ДДМУ: на науково-дослідні роботи – на 48,6 %, на клінічні випробування – на 100 %, на освітні послуги – на 14,1 %.

Серед проблем і перспектив виділені:

 • Активізація наукової діяльності окремих трудових колективів, зокрема участь у клінічних випробуваннях.
 • Підвищення результативних показників виконання госпдоговірних НДР за науковою продукцією.
 • Стабільність та розвиток матеріально-технічної бази.
 • Залучення коштів на виконання наукових досліджень за грантовою підтримкою.
 • Міжкафедральна взаємодія для підвищення результативності виконання наукових / освітніх проєктів.
 • Активізація освітньої діяльності окремих трудових колективів.
 • Розвиток освітньої діяльності через програми державної підтримки, міжнародні договори.
 • Підвищення конкурентоспроможності освітніх послуг.
 • Надання поліграфічних, оздоровчих та інших послуг сучасного рівня.

Члени вченої ради одноголосно схвалили доповіді з двох питань порядку денного.

Також розглядався ряд поточних питань життєдіяльності навчального закладу.