Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

19 лютого 2019 р. у Народному музеї Дніпропетровської медичної академії відбулось розширене засідання предметної комісії «Медико-біологічні дисципліни» за участі адміністрації академії щодо вдосконалення навчального процесу і запровадження сучасних стандартів викладання фундаментальних та клінічних дисциплін.

На початку з вступним словом виступили ректор академії член-кореспондент НАМН України, професор Т.О. Перцева, перший проректор, професор І.С. Шпонька та голова предметної комісії  «Медико-біологічні дисципліни» професор І.В. Твердохліб. Доцент кафедри патологічної анатомії О.О. Бондаренко коротко нагадав учасникам наради про досвід запровадження «Сase-based learning» з використанням сучасних технічних засобів, окресливши основні позитивні результати та обмеження методики.

Доповідь доцента кафедри гістології О.Ю. Потоцької була присвячена вдосконаленню методичних підходів до викладання фундаментальних дисциплін за допомогою сучасних засобів технічного оснащення навчального процесу. Особлива увага була зосереджена на необхідності впровадження сучасних технічних засобів, які дозволяють візуалізувати досліджувані процеси, об'єкти та явища під час практичних занять задля адекватної підготовки майбутніх лікарів з урахуванням міжнародних стандартів оцінювання. Додатково було наголошено на необхідності забезпечення студентів відповідним навчальним матеріалом у вигляді підручників та баз даних зображень в мережі інтернет для самостійної роботи та дистанційного навчання.

Після доповіді учасникам засідання було запропоновано відвідати всі навчальні аудиторії кафедри гістології та ознайомитись з оновленим стандартом проведення практичних занять з використанням smartTV під час обговорення матеріалу, практикуму по роботі з мікроскопами та опитування студентів україно-, англо– та франкомовної форми навчання.

Після  ознайомлення з поточною роботою в навчальних аудиторіях засідання продовжив голова предметної комісії І.В. Твердохліб, який підкреслив основні переваги використання можливостей smartTV під час проведення практичних занять та зазначив найбільш важливі деталі, на які слід звертати увагу під час підготовки кафедр до використання подібного обладнання і запровадження оновленого стандарту викладання базових дисциплін. Потім свої думки з цього приводу висловила ректор академії, професор Т.О. Перцева, яка наголосила на необхідності модернізації навчального процесу та підготовці відповідної методичної бази співробітниками кафедр. Дискусію продовжив перший проректор, професор І.С. Шпонька, який звернув увагу на потребу в перекладі базових закордонних підручників українською мовою, а також на необхідність змін методичних підходів до проведення лекційних курсів. Власну думку з приводу теми засідання висловили завідувач кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології д.мед.н., доцент Д.О. Степанський, завідувач кафедри фармакології і клінічної фармакології, професор В.І. Жилюк, завідувач кафедри біохімії та медичної хімії, д.мед.н., доцент Г.С. Маслак, завідувач кафедри медичної біології, фармакогнозії та ботаніки, професор В.Ф. Шаторна, завідувач кафедри клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії д.мед.н., доцент О.О. Нефьодова, завідувач кафедри анатомії людини, професор Г.В. Довгаль, завідувач кафедри патологічної фізіології, професор М.А. Довгаль, професор кафедри фізіології О.М. Демченко.

Також у розширеному засіданні предметної комісії та обговоренні основних питань взяли участь представники клінічних кафедр. Зокрема, завідувач кафедри внутрішньої медицини 1, професор Л.І. Конопкіна висловила своє бачення вирішення проблем вертикальної інтеграції між базовою освітою та фаховою підготовкою майбутніх лікарів. Дискусію продовжили декан І-го медичного факультету, професор Ю.В. Сілкіна, декан ІІ-го медичного факультету, професор С.В. Козлов, декан І-го міжнародного факультету, д.мед.н., доцент О.О. Нефьодов, декан ІІ-го міжнародного факультету, професор Р.В. Разумний. Керівник навчального відділу Н.В. Ліхолетова висловила свою думку щодо можливостей та обмежень перерозподілу годин практичних занять і штатного розкладу на кафедрах перших трьох курсів.

Наприкінці учасники засідання одноголосно визнали досвід кафедри гістології позитивним і підтримали доцільність запровадження оновленого освітнього стандарту на інших кафедрах Дніпропетровської медичної академії.