Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

30 листопада 2020 вiдбулося онлайн-засiдання студентського наукового товариства на тему "Сучаснi дiaгностичнi методики в алергологii. Молекулярна алергодiагностика."

Були присутні 20 студентів, що цікавляться імунологією та алергологією. Студенти 5 курса пiдготували 4 цiкавi доповiдi. Хотiлося б вiдмiтити високий рiвень пiдготовки презентацій. Жвава дискусія доповнила виступи доповідачей, що надало можливість обговорити деталі проведення аллергодіагностики в сучасних умовах. А досвід викладачів кафедри и практикуючих алергологів к. мед. н. Корєцкої Єлени Валеріївни та Недогибченко Наталії Олександрівни й активність майбутніх вчених сприяли продуктивному обговоренню переваг застосування методики молекулярної алергодіагностики. Дякуємо усiм за активну участь та запрошуємо на наступне засiдання наукового товариства, що відбудеться у грудні.