Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Про що видано відповідний наказ "Про продовження карантину та організацію освітнього процесу в умовах локдауну" №187-ОД від 16.12.2021р. :

"1. Дiю карантину в академiї продовжити до 28.02.2021.

2. Продовжити навчання в академiї iз застосуванням технологiй дистанцiйного навчання протягом осiннього семестру згiдно з графiком освiтнього процесу.

3. Згiдно пiдпункту 10 пункту 3 Постанови КМУ №1236 заборонити з 08.01.2021 по 24.01.2021 вiдвiдування навчальних корпусiв i спортивного комплексу академiї здобувачами освiти. Освiтнiй процес у цей перiод проводити за графiком освiтнього процесу виключно у дистанцiйному форматi.

4. Для iноземних студентiв 1 курсу та студентiв 3 курсу спецiальностей «Медицина» (весняний набiр) та «Стоматологiя» (з метою якiсної пiдготовки до складання ЄДКI, Етап 1) продовжити заняття у змiшаному аудиторно-дистанцiйному форматi, з перебуванням в аудиторiях не бiльше 20 осiб, за винятком перiоду з 08.01.2021 по 24.01.2021. У цей перiод освiтнiй процес проводити виключно у дистанцiйному форматi."