Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

01

10 лютого відбулося засідання ректорату академії, присвячене важливим питанням життєдіяльності навчального закладу. Перше питання було присвячене стану роботи гуртожитків академії.

Учасники засідання відзначили, що 2020-2021 навчальний рік характеризується вагомими здобутками в проведенні енергозберігаючих заходів - заміною вікон у гуртожитках №7, №4, №3, проведенням капітальних ремонтних робіт в гуртожитку №4, заміною покрівлі в гуртожитку №1. Проведені ремонтні роботи в кімнатах. Але для забезпечення комфортних умов проживання ще багато необхідно зробити. В доповідях деканів факультетів прозвучали проблемні питання, пов’язані з дотриманням правил проживання у гуртожитках студентів, покращенням роботи кураторів, посиленням ролі студентського самоврядування. Ректор проф. Т. О. Перцева наголосила на необхідності збереження створених побутових умов, посилення взаємодії адміністрації гуртожитків і деканатів, підвищення ролі і якості роботи студентського самоврядування.

З другого питання, присвяченого роботі сайту академії, проблемну доповідь зробив перший проректор професор І. С. Шпонька. Особливу увагу доповідач приділив розділу “Сайт - як платформа навчання”, особливостям навантаження сайту в період дистанційного навчання, роботі на платформі Moodle. В доповіді представлено аналіз окремих недоліків якості інформації на сторінках підрозділів і кафедр. Наголошено на відповідальності керівників підрозділів за своєчасне повне висвітлення роботи на сайті академії. Сайт - головний засіб інформації навчального закладу, де мають бути відображені всі аспекти його роботи. Слід посилити акцент на представлення освітніх програм за напрямами, сайт має бути доступним і зрозумілим для вступника в будь-якій країні світу, джерелом інформації для здобувачів освіти.

Ректорат визначив шляхи і механізми зміни структури сайту академії. Ректор проф. Т. О. Перцева запропонувала 2021 рік визначити як рік розвитку сайту нашого навчального закладу.