Меню
  • slide01
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Питання академічної доброчесності, викладені в Законі України “Про вищу освіту”, є обов’язковою складовою освітньої і наукової діяльності викладачів, науковців і студентів. Особливої актуальності ці питання  набули в період дистанційної та змішаної форм навчання. 

Рада молодих вчених звернулася до ректора ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України” зі слушною пропозицією рекомендувати керівникам кафедр та наукових підрозділів розмістити у своїх інформаційних джерелах матеріали, присвячені змісту поняття доброчесності в навчальному процесі студентів.