Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Нещодавно в статусі Дніпровського державного медичного університету відбулося чергове засідання вченої ради, на якому було розглянуто  важливі питання, пов’язані з діяльністю закладу. Вела засідання голова вченої ради, ректор, член-кореспондент НАМН України, професор Тетяна Олексіївна Перцева.

На початку засідання Тетяна Олексіївна привітала усіх членів ради та колектив зі зміною типу та перейменуванням ДЗ «ДМА» у ДДМУ.

Члени ради заслухали фінансовий звіт за 2020 рік, який представив проректор з економіки, доцент С.І. Гончаров, та фінансовий план на 2021 рік.

У своїй доповіді С.І. Гончаров навів детальний аналіз фінансової діяльності навчального закладу в 2020 році, підкресливши,  що доля спеціального фонду в загальному бюджеті  має тенденцію до зростання і на звітній період досягла 73,1% причому найбільш вагомою частиною доходів є навчання іноземних громадян. Доповідач також показав, що основною сумою витрат є  оплата праці 73,8%,  причому за максимальними коефіцієнтами в системі освіти. Враховуючи потреби капітального ремонту навчальних корпусів, гуртожитків, необхідність енергозбереження,  7,3% від загальних витрат склали кошти на збереження і розвиток інфраструктури. Створена нова сучасна навчальна база кафедри мовної підготовки.

Вимогою часу стало забезпечення навчального процесу сучасним обладнанням і навчальними тренажерами, комп’ютерними стоматологічними інструментами тощо, на що було використано 5,3% від загальних витрат.

Характеризуючи кошторис поточного 2021 року,  доповідач навів аналіз видатків на освіту, науку і медицину за загальним  і спеціальним фондами.

Вчена рада затвердила фінансовий звіт за 2020 рік.

Про досягнення та перспективи подальшого розвитку науково-дослідницької роботи доповів проректор з наукової роботи, професор О.О. Гудар’ян.

Доповідач зазначив,  що на 56 кафедрах університету  та НДІ медико-біологічних проблем виконуються 100 науково-дослідних робіт, серед них 66 НДР кафедральних та 5 на конкурсній основі за рахунок коштів державного бюджету.

В аспірантурі ДДМУ проходять навчання 119 аспірантів на держбюджетних (81) та контрактних (38) умовах.

Академія успішно пройшла акредитацію освітньо-наукових програм (ОНП) підготовки  докторів філософії за спеціальностями «стоматологія» і «медицина» у Національному агенстві  із забезпечення якості вищої освіти.

В перше рішенням Вченої ради ДЗ ДМА присуджено ступінь доктора філософії та видано дипломи PHD 15 здобувачам.

Університет надає фінансову підтримку молодим науковцям, але є потреба більш активної роботи науковців  і їх наукових керівників для надання і обгрунтовання запитів на фінансування.

У 2020 році наукові праці набули значного обсягу, зокрема 18 монографій,  1480 наукових публікацій, з них 201 – у виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та / web of Science. Отримано 48 патентів.

Доповідач звернув увагу керівників науково-дослідних робіт на необхідність підвищення активності науковців у підготовці міжнародних публікацій і патентів.

У доповіді надана інформація про рейтинг ДЗ «ДМА» в 2020 році, де університет посідає 28 місце (з 191).

Перспективами подальшого розвитку є розширення фінансування НДР за рахунок коштів державного бюджету, взаємодія із зарубіжними компаніями, розвиток фундаментальних досліджень.

Вчена рада затвердила звіт проректора з наукової роботи професора О.О. Гудар’яна.

На засіданні було прийнято рішення про присвоєння вчених звань професора: О.В. Косинському, Г.С. Маслак; про присвоєння звання доцента: О.А. Земляному, Д.М. Лук’яненку, П.В. Лященко, Ходжуж Мохаммаду І.М., І.В. Шевченко, С.В. Ширінкіну; про підтримку висунення наукових робіт на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки та включення до авторського колективу претендентів професорів Т.В. Колесник, Т.К. Мавропуло.

Вчена рада затвердила утворення 3-х спеціалізованих вчених рад для разового захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Погодила попередню експертизу 5-и дисертацій та призначила рецензентів здобувачам наукового ступеня доктора філософії та низку інших питань підготовки здобувачів вищої освіти.

Було розглянуто питання затвердження плану усунення ДДМУ зауважень комісії Державної служби якості освіти відповідно до розпорядження від 26.02.2021 р. за №01-13/6-р.

Також було затверджено до видання з грифом вченої ради ДЗ «ДМА» 7 навчально-методичних посібників, зміст журналу «Медичні перспективи» № 1, 2021 р.

По завершенні засідання голова вченої ради, ректор, професор Т.О. Перцева побажала здоров’я, наснаги та нових  творчих здобутків учасникам засідання і всім співробітникам  Університету!