Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

У ДДМУ відбувся  розгляд  дисертації здобувача ступеня доктора філософії, аспіранта кафедри внутрішньої медицини 2, фтизіатрії, професійних хвороб та клінічної імунології ДДМУ Ганни Василівни Усенко.

Тема дисертаційної роботи: «Ведення хворих з хронічними лімфопроліферативними захворюваннями залежно від стану вентиляційної функції легень», галузь знань – 22 «Охорона здоров'я», спеціальність 221 «Медицина».

Науковий керівник – професор Катерина Юріївна Гашинова.

У дисертаційній роботі розв’язана важлива задача сучасної внутрішньої медицини – оптимізована диференційована лікувально-діагностична тактика ведення хворих на хронічні лімфопроліферативні захворювання (ХЛПЗ) шляхом визначення та оцінки стану вентиляційної функції легень (ВФЛ) за допомогою анкетування, клініко-анамнестичних, антропометричних, лабораторних, інструментальних та статистичних методів дослідження. Розроблено рекомендації щодо удосконалення підходів до лікування на основі визначення особливостей перебігу ХЛПЗ залежно від наявності бронхіальної обструкції.

На підставі захисту дисертаційної роботи члени спеціалізованої вченої ради ДФ 08.601.094 під головуванням професора Інни Станіславівни Борисової ухвалили присудити ступінь доктора філософії Ганні Василівні Усенко за спеціальністю «Медицина», галузь знань «Охорона здоров’я».

Вітаємо дисертантку та її наукового керівника!