Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Для студентів 6 курсу наближається період державної атестації, яка відбуватиметься у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Кафедра внутрішньої медицини 3 є базовою з підготовки до клінічного іспиту ОСКІ.

На першому етапі студенти складатимуть тести Крок 2. Другим етапом екзамену є проведення об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСКІ), який оцінює наявність знань, вмінь та рівень опанування практичних навичок здобувачів вищої освіти відповідно до освітньо-професійної програми «Медицина». Студент має пройти 12 симуляційних та маніпуляційних станцій, де кожна з них є відокремленою одиницею.

Протягом навчального року на базі симуляційного центру кожен здобувач освіти мав змогу відпрацювати необхідні практичні навички під пильним наглядом викладачів університету. Симуляційне навчання включало такі дисципліни, як: внутрішня медицина, хірургія, педіатрія, акушерство і гінекологія, анестезіологія і реанімація, гігієна. Підготовка передбачала реалізацію конкретних сценаріїв з різних клінічних напрямів за чітким алгоритмом із застосуванням сучасних симуляційних технологій. Вироблення системного клінічного мислення, формування навичок комунікативної взаємодії та практичного досвіду роботи в команді, вміння аналізувати та узагальнювати отриману інформацію під час роботи з пацієнтом – такі завдання ставили перед студентами викладачі. Тож тепер вони бажають успіхів своїм вихованцям на цьому важливому етапі навчання.