Меню
  • slide01
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

7 лютого поточного року в Народному музеї Дніпропетровської медичної академії, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту ДМА та Колективного договору відбулася конференція трудового колективу, на якій було заслухано звіт ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Т.О. Перцевої про виконання умов контракту з Міністерством охорони здоров’я України у 2018 році, а також голови профкому співробітників, доцента В.В. Васильченка про виконання  умов колективного договору у 2018 році.

У конференції трудового колективу взяли участь 157 делегатів від усіх структурних підрозділів ДМА, що становить майже 93 % загальної кількості обраних делегатів, члени вченої ради академії, члени Наглядової ради, представники студентського самоврядування, журналісти.

На початку засідання делегати обрали голову та президію конференції трудового колективу, після чого слово надали ректору, професору Т.О. Перцевій.

У звіті ректор Тетяна Олексіївна наголосила, що 2018 рік був вдалим і досить насиченим важливими подіями. Відзначила, що академія успішно пройшла  незалежну сертифікацію системи управління якістю за міжнародними стандартами ДСТУ ISO 9001- 2015 (ISO 9001 2015, IDT) та отримала  сертифікат, який, поряд з даними незалежних академічних рейтингів, підтверджує, що в академії існує ефективна система контролю якості, проведення освітньої та наукової діяльності в галузі охорони здоров’я, що є ознакою її конкурентоспроможності та прагнення до нових досягнень.

Ректор Т.О. Перцева детально проаналізувала основні аспекти навчально-методичної, науково-дослідної, гуманітарно-виховної, фінансово-господарської, міжнародної діяльності ДМА, представила дані щодо кадрового складу, матеріально-технічної бази, розвитку інфраструктури,  соціального захисту співробітників і студентів, антикорупційної, інноваційної, лікувально-профілактичної та інших видів діяльності, акцентуючи увагу на здобутках академії,  основних проблемних питаннях  та шляхах їх вирішення, а також планах і перспективних напрямах роботи.

Доповідь ректора викликала жваве обговорення серед делегатів конференції трудового колективу. Зокрема, було поставлено значну кількість запитань (понад 20) щодо актуальних проблем та перспектив розвитку ДМА від професорсько-викладацького складу та студентів.

В обговоренні взяли участь делегати конференції трудового колективу та члени вченої ради (академік НАМН  України, професор Лоскутов О.Є., член-кор. НАМН  і НАН  України, професор  Новицька-Усенко Л.В., професор Потапов В.О., доцент Васильченко В.В.), які дали високу оцінку діяльності ректора та виступили з пропозицією ухвалити звіт.

З підтримкою діяльності ректора виступили також члени Наглядової ради. Після обговорення делегати конференції трудового колективу одноголосно ухвалили звіт ректора про виконання умов контракту з Міністерством охорони здоров’я України у 2018 році, роботу визнали задовільною.

З іншого питання виступив голова профкому співробітників медакадемії, доцент В.В. Васильченко, який наголосив на повному виконанні умов колективного договору  в ДМА у 2018 році. Підкреслив, що в академії дбають про соціальний захист  працівників, культурне дозвілля співробітників і студентів, багато уваги приділяється   молодіжним ініціативам тощо.

Наостанок ректор Т.О. Перцева подякувала усім делегатам конференції трудового колективу та присутнім за підтримку,  побажала подальших здобутків та плідної спільної діяльності усього колективу академії.

Фотогалерея