Меню
  • Увага
  • ДМА

В нашому славетному закладі вищої освіти, який тепер носить почесну назву Дніпровський державний медичний університет, почалася атестація випускників - стоматологів.

 

Це перший рік, коли ми випускаємо у велике професійне життя не просто стоматологів, а магістрів-стоматологів.

 

Навчання за новою освітньо-професійною програмою «Стоматологія», яка щойно пройшла акредитацію і отримала найвищі оцінки за чотирма пунктами з дев’яти можливих і була відзначена як перспективна та інноваційна, значною мірою відрізняється від попередніх програм і навчальних планів. І яскравий приклад тому – атестація випускників.

Згідно з постановами Кабінету міністрів України та наказами МОЗ України атестація здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою 221 «Стоматологія» другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» складається з декількох етапів. Одним з фінальних і вирішальних етапів цієї атестації є об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит ОСП(К)І.

Особливістю цього іспиту є те, що під час його складання випускники опиняються в умовах максимально наближених до їх майбутньої діяльності. Вони самостійно на пацієнті-імітаторі проводять необхідні діагностичні заходи та маніпуляції, всебічне опитування хворого, огляд, призначають та оцінюють додаткові методи обстеження, встановлюють діагноз та необхідне лікування. Тобто проводять весь комплекс заходів, як і на звичайному прийомі стоматологічного хворого.

Для оцінки набутих практичних вмінь випускникам пропонується виконати на муляжах і фантомах найбільш поширені стоматологічні маніпуляції.

Слід відзначити, що під час іспиту студент проходить дванадцять станцій на яких демонструє свої знання та вміння з терапевтичної, хірургічної, ортопедичної, дитячої стоматології та ортодонтії. Тобто випробування охоплюють весь спектр стоматологічних дисциплін.

Випускаючі кафедри ретельно підготувалися до проведення цієї нової форми іспиту. Всі зали обладнано необхідними надсучасним стоматологічним устаткуванням, інструментами та матеріалами, що дає змогу випускникам повною мірою продемонструвати високий рівень своїх знань та вмінь.

Підготовка до ОСП(К)І не обійшла осторонь і питання пандемії COVID-19. Термометрія усіх учасників іспиту, ретельна дезінфекція та чітке дотримання протиепідемічних норм є обов’язковими.

Екзаменаційна комісія на чолі з професором Глазуновим О.А. та ректором ДДМУ, професором Перцевою Т.О. відзначила високий рівень підготовки здобувачів та готовність кафедр для проведення цієї нової форми атестації.