Меню
  • Увага
  • ДМА

Сьогодні, 9 червня 2021 року, в Дніпровському державному медичному університеті на другому міжнародному факультеті завершилась атестація іноземних англомовних випускників за спеціальністю «Медицина». Після попереднього складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» випускники склали іспит з гігієнічних дисциплін, де вони успішно продемонстрували навички щодо планування та проведення санітарно-гігієнічних, профілактичних, протиепідемічних та організаційних заходів надання медичної допомоги населенню, оцінювання впливу навколишнього середовища на стан здоров’я населення, обробки медичної інформації.

Наступним фінальним та вирішальним для випускників став клінічний практично-орієнтований іспит, який вперше проходив на базі новоствореного навчально-тренінгового центру симуляційної медицини. Проведенню іспиту передувала значна організаційна робота. За безпосередньою участю ректора університету проф. Перцевої Т.О., першого проректора проф. Шпоньки І.С., адміністрації навчально-тренінгового центру була розроблена нова процедура проведення цього іспиту, яка враховувала особисто для кожного випускника індивідуальний маршрутний лист з персональною логістикою та таймінгом руху по території центру та безумовним дотриманням протиепідемічних заходів з приводу COVID-19.

Формат проведення клінічного практично-орієнтованого іспиту передбачав перевірку спроможностей випускника здійснювати професійну діяльність в умовах, що максимально наближені до реальних, і демонструвати необхідний рівень практичних навичок з внутрішніх хвороб, хірургії, акушерства та гінекології, дитячих хвороб та дитячих інфекцій, а також вміння надати невідкладну медичну допомогу пацієнтам при невідкладних станах. Для цього на базі навчально-тренінгового центру симуляційної медицини було запроваджено 10 станцій, які були оснащені сучасними комп’ютерними стимуляторами, манекенами та іншими механічними приладами, які дали змогу моделювати різноманітні клінічні ситуації, а також критичні стани в умовах, максимально наближених до реальних, але без безпосередньої участі пацієнта.

Впродовж всіх днів проведення іспитів в екзаменаційних класах панувала робоча та доброзичлива атмосфера. Клінічні кафедри дуже ретельно підготувалися до проведення цієї форми іспиту. Голова атестаційної комісії за спеціальністю «Лікувальна справа» професор Кришень В.П. відзначив, що англомовні випускники продемонстрували достатній рівень професійної обізнаності, виявили високу відповідальність та організованість.