Меню
  • ДМА

Понад 10 років тому наприкінці грудня вперше відбулося сумісне засідання студентського наукового товариства кафедр патологічної анатомії та онкології і медичної радіології. Не дивлячись на суспільні та погодні негаразди, в кінці кожного наступного року конференції проводилися регулярно. На сьогодні проведення таких заходів стало традиційним. То ж  23 грудня 2021 р відбулося вже мультидисциплінарне засідання СНТ кафедр патологічної анатомії і судової медицини, онкології і медичної радіології, шкірних та венеричних хвороб та внутрішньої медицини 3.

Через складну епідеміологічну ситуацію конференція проведена в режимі online. В проведенні конференції взяли участь наукові керівники студентських наукових гуртків кафедр патологічної анатомії і судової медицини канд. мед. наук, доцент Короленко Ганна Спиридонівна, онкології і медичної радіології канд. мед. наук, доцент Завізіон В.Ф., кафедри шкірних і венеричних хвороб, канд. мед. наук, Погребняк Л. А., кафедри внутрішньої медицини 3 канд. мед. наук, доцент Сапожниченко Л. В. В заході активну участь прийняли д.м.н., професор, завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб Святенко Т. В., д.м.н., доцент кафедри внутрішньої медицини 3 Пісоцька Л. А., асистент кафедри онкології і медичної радіології Давлєтова Н. О., аспірант кафедри онкології і медичної радіології Авєрін Д.І. та лікарі інтерни Олена Паршина (дерматовенерологія) та Анатолій Аксінін (клінічна онкологія).

На конференції студентами та лікарями-інтернами представлено 10 доповідей, що стосувалися різних аспектів діагностики та лікування злоякісних пухлин та передпухлинних захворювань шлунку (Кравченко Златослава, Полякова Ольга – студентки  3 курсу медичного факультету, науковий керівник канд. мед. наук., доцент Короленко Г.С.), колоректального раку (Аксінін Анатолій, лікар-інтерн онколог, Науковий керівник канд. мед. наук, доцент Завізіон В.Ф.), молочної залози (Кречун Ірина, студентка 3 курсу медичного факультету, науковий керівник канд. мед. наук., доцент Короленко Г.С., Балаклеєць Володимир, студент 3 курсу медичного факультету, Науковий керівник асистент кафедри онкології і медичної радіології  Давлєтова Н.О.), легень (Орленко Дар’я, Харькова Катерина – студентки 3 курсу медичного факультету, науковий керівник канд. мед. наук., доцент Короленко Г.С.), меланоми та пігментних невусів (Паршина Олена, лікар-інтерн дерматовенеролог науковий керівник канд. мед. наук., асистент кафедри шкірних та венеричних хвороб Погребняк Л.А., Миргородський Артем, 6 курсу медичного факультету, Чилая Ніно, Леоненко Марія – студентки 3 курсу факультету медицини і фармації, Наукові керівники: канд. мед. наук., доцент Алєксєєнко О.А. та канд. мед. наук., доцент Короленко Г.С., Поясова Ольга-Розарія, студентка 3 курсу факультету медицини і фармації, Миргородський Артем, 6 курсу медичного факультету, Науковий керівник канд. мед. наук., доцент Короленко Г.С.).

Студентка 3 курсу медичного факультету Полякова Ольга (науковий керівник асистент кафедри онкології і медичної канд. мед. наук Чередніченко Н.О.) представили доповідь, присвячену променевій діагностиці ковідних пневмоній, а студенти 6 курсу медичного факультету Бараннік Юлія., Кирилова Єлизавета., Фірсова Ніна (Науковий керівник: канд. мед. наук, асистент  кафедри онкології і медичної радіології Дмитренко К.О.) – терапії больового синдрому у паліативних пацієнтів онкологічного профілю.

Доцент кафедри внутрішньої медицини 3 д.м.н. Пісоцька Л.А. представила цікаву доповідь, що присвячена нетрадиційному методу обстеження - кірліанографії як сучасному методу оцінки функціонального здоров’я людини.

Доповідачі, як студенти так і лікарі-інтерни показали своє вміння працювати з джерелами інформації згідно з сучасних уявлень доказової медицини, критично аналізувати їх та представляти інформацію публічно, що є невід’ємною складовою лікарської діяльності та буде надзвичайно корисним в майбутньому.

Студенти та співробітникак кафедр жваво дискутували над питаннями не лише теоретичної медицина, а й практичному використанні згаданих тем. Позитивну оцінку доповідям дали професор Т.В. Святенко, доценти Пісоцька Л.А., Завізіон В.Ф., Короленко Г.С. Загалом учасниками конференції стали 30 студентів та вчених ДДМУ.

Учасники залишили багато вдячних відгуків та пообіцяли з відрадністю долучитися до наступних засідань!

Аспірант кафедри онкології і медичної радіології, староста СНГ кафедри Авєрін Д.І.
Доцент кафедри онкології та медичної радіології, канд. мед. наук Завізіон В.Ф.