Меню
 • slide08
 • slide02
 • slide04
 • slide05
 • slide06

26 – 27 січня 2023 року співробітники кафедри психіатрії, наркології і медичної психології ДДМУ взяли участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «Організація амбулаторної та стаціонарної психіатричної допомоги під час війни», присвяченої 125-річчю Дніпропетровської багатопрофільної клінічної лікарні з надання психіатричної допомоги.

Організатори заходу – Дніпровський державний медичний університет, КП «Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги» ДОР та Громадська організація «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України».

КП «ДБКЛПД» ДОР багато років є клінічною базою кафедри, де проходять клінічні заняття зі студентами, лікарями-інтернами та слухачами. Співробітники кафедри активно проводять науково-дослідну та лікувально-консультативну роботу у відділеннях лікарні, розробляють і впроваджують в лікувальний процес провідні сучасні методи діагностики, лікування, профілактики та реабілітації осіб із психічними розладами.

Відкрили конференцію та привітали всіх учасників: ректор ДДМУ, академік НАМН України професор Тетяна Перцева; директор ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України» НАМН України, завідувач відділу невідкладної психіатрії та наркології професор Ігор Лінський; заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України» НАМН України, завідувач відділу пограничної психіатрії, віцепрезидент ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України» професор Наталія Марута; директор КП «ДБКЛПД» ДОР доктор медичних наук Світлана Мороз.

До наукового комітету конференції увійшла в.о. завідувача кафедри професор Вікторія Огоренко, до організаційного – доцент Тамара Шустерман. Серед головуючих пленарних засідань були: професор Вікторія Огоренко та кандидат медичних наук Олександр Мамчур.

Під час конференції були розглянуті такі питання:

 1. Виклики для психічного здоров’я під час війни.
 2. Вплив війни на вразливі групи населення.
 3. Реабілітаційні заходи для постраждалих під час війни.
 4. Сучасні тенденції у навчанні студентів, інтернів і лікарів під час війни.
 5. Організація роботи психіатричних сервісів у реаліях війни в Україні.
 6. Особливості надання спеціалізованої психіатричної та психологічної допомоги ветеранам війни.
 7. Сучасні тенденції дії антипсихотичної терапії.

Співробітники кафедри психіатрії, наркології і медичної психології презентували усні та стендові доповіді. З усними доповідями виступили: в.о. завідувача кафедри професор Вікторія Огоренко, доценти Тамара Шустерман та Сергій Носов, асистенти Олександр Мамчур, Андрій Шорніков та Віктор Кокашинський.

Також були представлені стендові доповіді: «Методологічні підходи до оцінки психічного здоров’я під час війни» (професор Вікторія Огоренко, доцент Алла Ніколенко, доцент Тамара Шустерман) та «Вплив особливостей адаптації на показники якості життя іноземних здобувачів вищої медичної освіти на різних етапах навчання» (професор Людмила Юр’єва, доцент Тамара Шустерман, аспірант Людмила Подольська).