Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

 З 20 по 31 січня 2023 р. проводилася підсумкова атестація лікарів-інтернів, які півтора роки проходили підготовку в інтернатурі за 10 спеціальностями: «Радіологія», «Клінічна онкологія», «Дерматовенерологія», «Інфекційні хвороби», «Спортивна медицина», «Медицина невідкладних станів», «Дитяча отоларингологія», «Психіатрія», «Неврологія» та «Судово-медична експертиза».

Атестація проводилась згідно з Положенням про інтернатуру, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.06.2021 та включала: контроль теоретичних знань за результатом комп’ютерного тестування, оцінювання вмінь та володіння практичними навичками, а також співбесіду. Підсумкова атестація на звання лікаря-спеціаліста проводилась на кафедрах Дніпровського державного медичного університету за участю обласних та міських фахівців.

До атестації були допущені 70 лікарів-інтернів, які повністю виконали програму підготовки в інтернатурі. Усі вони показали достатній рівень компетентності згідно з програмою проходження інтернатури за обраною спеціальністю, хорошу теоретичну та практичну підготовку для самостійної лікувальної діяльності та отримали сертифікати встановленого зразку МОЗ України з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за відповідною спеціальністю.

Уже завтра наші випускники поповнять лави лікарів, розпочавши самостійну медичну практику в закладах охорони здоров’я.