Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

Кожен наш випуск є унікальним і має свої особливості. Не став виключенням і випуск-2023. Цього року на міжнародному факультеті ДДМУ завершують своє навчання 182 англомовних іноземних студенти з 17 країн світу.

Кожен здобувач вищої освіти проходить атестацію після повного виконання ним індивідуального навчального плану. Відповідно до Постанови КМ України від 28.03.2023 р. «Про внесення змін до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань 22 «Охорона здоров’я» атестація випускників здійснюється у форматі Інтегрованого тестового іспиту «КРОК-2» та Об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСКІ), обидві які є компонентами II етапу Єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ).

Атестація англомовних іноземних випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «медицина» в ДДМУ розпочалася з проведення Інтегрованого тестового іспиту «КРОК-2», мета якого оцінити саме рівень професійної компетентності випускників з професійно орієнтованих (клінічних) дисциплін. Оскільки цей іспит є обов’язковим, цього року законодавством було передбачено проведення КРОК-2 як для здобувачів, що перебувають на території України, так і для здобувачів, які проживають/перебувають за її межами.

Безпосередньо в аудиторіях університету складали іспит 82 випускники міжнародного факультету. Іспит тривав 3 години. Перший день проведення атестації продемонстрував високу організованість та відповідальність випускників. В аудиторіях панувала робоча та доброзичлива атмосфера. Тож будемо із нетерпінням чекати на результати складання КРОК-2 та сподіватися, що вони будуть успішними.

Попереду в наших випускників - об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит ОСКІ, за допомогою якого оцінюється готовність здобувача вищої медичної освіти до провадження його професійної діяльності шляхом демонстрування практичних (клінічних) компонентів професійної компетентності на реальному об’єкті або на моделі та передбачає оцінку його практичних та комунікативних навичок.

Побажаємо нашим випускникам наснаги, професійної майстерності, вдачі щодо складання іспитів та опанування омріяної професії лікаря.