Меню
 • slide08
 • slide02
 • slide04
 • slide05
 • slide06

25 листопада 2021 року в режимі онлайн відбулося чергове засідання вченої ради ДДМУ під головуванням академіка НАМН України, професора Т. О. Перцевої. Засідання розпочали вшануванням хвилиною мовчання пам’яті академіка НАМН України Георгія Вікторовича Дзяка.

Голова вченої ради вручила дипломи доктора наук і доктора філософії групі співробітників.

З першого питання порядку денного «Про роботу СНТ ДДМУ за результатами підсумкових конференцій та олімпіад 2020 – 2021 навчального року» доповідав професор І. В. Твердохліб.

У 2020/2021 навчальному році Студентське наукове товариство ДДМУ увійшло до міжнародного реєстру студентських наукових організацій. За цей рік на базі університету проведено понад 20 студентських конференцій і семінарів різного рівня. 28 студентів стали переможцями наукових заходів різного рівня в Україні та за її межами. На Всеукраїнському конкурсі з природничих, технічних і гуманітарних наук переможцями стали 11 студентів закладу за напрямами: теоретична медицина, медицина, фізична терапія, ерготерапія, медицина (англійською мовою). Можемо констатувати щорічне збільшення серед переможців у цьому конкурсі наших студентів. Молоді науковці ДДМУ опублікували понад 30 статей у фахових наукових виданнях.

Доповідач визначив коло питань для вирішення в наступному році.

 1. Залучати до поточної роботи на кафедрах студентів-науковців за такими напрямами:
 • організація предметних олімпіад на кафедрах;
 • адекватна підготовка студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах наукових робіт;
 • забезпечення належних умов для виконання студентами-науковцями фрагментів науково-дослідних робіт у позааудиторний час;
 • підготовка студентів до участі у студентських наукових заходах всіх рівнів, включаючи національні й міжнародні.
 1. Активізувати роботу студентів з винахідницької діяльності.
 2. Підвищити рівень публікацій результатів наукових робіт студентів та молодих учених з акцентом на підготовку статей у фахових виданнях.
 3. Активізувати підготовку та залучення студентів до участі в міжнародних проєктах і програмах стажування.
 4. Активізувати проведення студентських науково-практичних семінарів і конференцій на базі ДДМУ з реєстрацією їх у МОН і МОЗ України.

Друге питання порядку денного «Про участь кафедр ДДМУ в конкурсах на отримання міжнародних грантів». Доповідач – доцент А. Е. Лєвих.

Доповідач зазначив, що за 2021 рік 248 співробітників із 43 кафедр взяли участь у 663 міжнародних наукових або освітніх заходах, серед яких 607 заходів (91,5%) проводилися в режимі онлайн. При цьому 68 заходів (10%) отримали грантову підтримку із зарубіжних фондів. А отримувачами цих грантів стали 35 викладачів університету і 14 кафедр.

Розподіл отриманих грантів за факультетами:

 • медичний – 14 грантів (найбільше кафедри внутрішньої медицини 1 – 7 грантів і внутрішньої медицини 3 – 5 грантів);
 • медицини і фармації – 18 грантів (найбільше кафедра мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології – 6 грантів і кафедра педіатрії 2 – 6 грантів);
 • стоматологічний – 1 грант;
 • міжнародний – 34 гранти (найбільше кафедра професійних хвороб, клінічної імунології і клінічної фармакології – 14 грантів і кафедра інфекційних хвороб – 13 грантів);
 • післядипломної освіти – 1 грант.

Гранти отримали: 38 % – доктори наук, 35 % – кандидати наук, 27 % – співробітники кафедр без наукового ступеня.

Більша частина грантів (57 %) отримана для участі співробітників у закордонних наукових форумах, 38 % грантів покривала витрати для участі в навчальних заходах та стажуваннях, 5 % – для проведення наукових досліджень.

Аналіз динаміки отриманих індивідуальних грантів свідчить про те, що цей процес мав позитивну динаміку протягом попередніх років.

По третьому питанню порядку денного: «Підготовка докторів наук та докторів філософії в сучасних умовах. Затвердження результатів атестації, тем, наукових керівників та термінів виконання дисертаційних робіт» доповідала завідувач аспірантури, професор О. В. Макаренко.

Доповідач зазначила, що на 1 листопада 2021 р. в ДДМУ навчається 127 аспірантів: 97 – за бюджетом (35 – очна денна форма навчання, 56 – очна вечірня форма навчання), 36 – за контрактом (4 – очна денна форма навчання, 27 – заочна форма навчання). У 2021 р. успішно захистилися й отримали дипломи докторів філософії 29 здобувачів університету.

Згідно із сучасними вимогами захисту дисертацій актуальним для науковців є питання публікації результатів досліджень у журналах, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Про проведену роботу аспіранти мають звітувати за визначеним графіком на кафедральному засіданні та раді факультету, на третьому році навчання – на розширеному засіданні проблемних комісій.

Вчена рада одноголосно затвердила доповіді з трьох питань порядку денного.

Вчена рада розглянула конкурсні справи, провела таємне офлайн-голосування та затвердила співробітників, обраних на посади завідувачів кафедр:

 1. Дігтяр Валерій Андрійович – кафедра дитячої хірургії, ортопедії та травматології.
 2. Добридень Оксана Володимирівна – кафедра гуманітарних наук.
 3. Дубоссарська Юліанна Олександрівна – кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФПО.
 4. Ідашкіна Наталя Георгіївна – кафедра хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології.
 5. Корпусенко Ігор Васильович – кафедра хірургії № 3 та ортопедії і травматології.
 6. Нефьодова Олена Олександрівна – кафедра анатомії людини, клінічної анатомії та оперативної хірургії.
 7. Потабашній Валерій Аркадійович – кафедра терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО.
 8. Святенко Тетяна Вікторівна – кафедра шкірних та венеричних хвороб.
 9. Сорокіна Олена Юріївна – кафедра медицини катастроф та військової медицини.
 10. Стусь Віктор Петрович – кафедра урології.
 11. Твердохліб Ігор Володимирович – кафедра гістології.
 12. Трофімов Микола Володимирович – кафедра загальної хірургії.
 13. Шейко Світлана Олександрівна – кафедра педіатрії, сімейної медицини та клінічної лабораторної діагностики ФПО.

Присвоєно звання доцента співробітникам:

 • Кошовій Ірині Петрівні – кафедра мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології;
 • Ніколєнко Аллі Євгенівні – кафедра психіатрії, наркології і медичної психології;
 • Пославській Олександрі Володимирівні – кафедра патологічної анатомії і судової медицини;
 • Самойленку Ігорю Андрійовичу – кафедра хірургічної стоматології, імплантології та пародонтології;
 • Чередниченко Наталії Олексіївні – кафедра онкології і медичної радіології.

У поточних справах затверджені навчально-методичні видання кафедр університету. Голова вченої ради, професор Т. О. Перцева проінформувала про вирішення питань газопостачання, стан ремонтних робіт та матеріальні заохочення за підсумками року для співробітників і студентів.