Меню
 • slide08
 • slide02
 • slide04
 • slide05
 • slide06

27 жовтня 2022 року в режимі онлайн відбулося чергове засідання вченої ради ДДМУ під головуванням академіка НАМН України, професора Т. О. Перцевої.

З першого питання порядку денного «Про результати вступної кампанії 2022 року. Робота приймальної комісії ДДМУ» доповідала доцент О. О. Русакова.

Вступна кампанія 2022 року мала певні особливості через воєнні дії на території України. Так, були змінені правила, порядок та терміни прийому на навчання для здобувачів вищої освіти. Прийом документів до Дніпропетровського державного медичного університету тривав з 29 липня до 29 вересня.

Усього від абітурієнтів подано 825 заяв на спеціальність «Медицина» (конкурс – 3,1 особи на місце), 116 заяв – на спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» (конкурс – 11,6 осіб на місце), 115 заяв – на спеціальність «Стоматологія», 45 – на спеціальність «Фармація, промислова фармація».

Університет повністю виконав ліцензійний обсяг, зарахувавши на 1-й курс за державним замовленням 271 студента за спеціальністю «Медицина». Прохідний бал зарахування становив 161,512. За квотою 1 зараховано 14 студентів, за квотою 2 – 27 студентів. За спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» згідно з ліцензійним обсягом за державним замовленням зараховано 10 студентів: за квотою 1 – 1 студент, за квотою 2 – 1 студент.

За контрактною формою навчання усього на 1-й курс зараховано 236 студентів, на 2-й курс – 81 студент.

Усього до ДДМУ у 2022 р. прийнято 598 студентів (на 53 % більше за 2021 р.): 281 – за державним замовленням, 317 – за контрактом. Найбільше студентів, які вступили до університету, є мешканці м. Дніпра та Дніпропетровської області. Порівняно з попереднім роком збільшилася кількість першокурсників – мешканців Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей.

Отже, чітка та злагоджена робота приймальної комісії забезпечила умови для повного виконання плану державного замовлення на бюджетну форму навчання та досягла високого показника стосовно набору за контрактною формою.

Друге питання порядку денного «Міжнародне співробітництво у ДДМУ. Поточний стан та перспективи розвитку». Доповідач – доцент Олександр Олександрович Бондаренко.

Доповідач зазначив, що на поточний момент ДДМУ має договори про міжнародне співробітництво із 21 закладом вищої освіти. Найактивнішими напрямами міжнародного співробітництва є: співпраця з Вейфанським медичним університетом; встановлення зв’язків і співпраця з університетом Данді; співпраця із закладами вищої освіти Німеччини (DAAD Digital Ukraine), співпраця з медичними факультетами університетів Туніса.

За умовами співпраці з Вейфанським медичним університетом передбачено лекційний онлайн-курс для студентів старших курсів й аспірантів. Орієнтовний початок проведення курсів – лютий 2023 р. Запропоновано 7 лекційних курсів з клінічних дисциплін загальною тривалістю – 114 годин.

Співпраця з університетом Данді ведеться за такими напрямами:

 • підписання «Меморандуму про взаєморозуміння»,
 • стажування для наших студентів-медиків (протягом 6 тижнів),
 • оцінювання (іспити) в умовах дистанційного навчання,
 • віртуальні лабораторії і клінічні симуляції,
 • технічна підтримка (IT),
 • доступ до онлайн-курсів,
 • доступ до ресурсів бібліотеки,
 • створення колаборативних дослідницьких груп (мікрогранти),
 • професійний розвиток персоналу,
 • розвиток англійської мови,
 • обладнання,
 • зв’язок студентських спілок і студентських рад та фандрайзинг.

У межах співпраці заклади вищої освіти Німеччини пропонують віртуальну платформу для українських студентів-біженців, щоб вони могли віртуально продовжити та завершити своє поточне навчання в Україні. Програма допомагає українським вищим навчальним закладам, підтримуючи віртуальні курси. Отже, українські студенти мають перспективу завершити навчання, незважаючи на обмеження, спричинені війною.

До викладацької діяльності залучаються українські науковці та викладачі вищих навчальних закладів, які перебувають у Німеччині чи інших європейських країнах, що дає їм змогу продовжувати викладати віртуально у рідних закладах. Тому лекції можуть проводитися з-за кордону національною мовою.

Крім того, ця програма підтримує та створює тривалі зв’язки, які мають фундаментальне значення для відбудови та майбутньої німецько-української співпраці між вищими навчальними закладами.

З 2023 року наш університет долучається до проєкту «Україна цифрова: Забезпечення академічної успішності в умовах кризи (2023)». Це закритий конкурс, на який можуть подаватись лише проєкти, що фінансуються на цей час. На сьогодні опубліковано прийом заявок на дофінансування в цій програмі.

Ведеться також робота з налагодження співпраці з Університетом Кельну (медичний факультет), Вищою медичною школою Гановера, Університетом Ляйбніца, м. Гановер.

Налагоджена співпраця з медичними факультетами Тунісу. Це дало можливість забезпечити проходження практики на клінічних базах цих факультетів студентам ДДМУ, які є громадянами Тунісу. На сьогодні 56 студентів нашого університету опановують практичні навички на клінічних базах своєї батьківщини, продовжуючи дистанційне навчання на кафедрах ДДМУ.

Аналізуючи поточну ситуацію співробітництва, можна зробити висновки:

 • поточна ситуація сприяє розвитку співпраці із ЗВО Західної Європи та Північної Америки, чим необхідно користуватися;
 • наявність університету-побратиму має потужний потенціал, який потрібно розвивати в майбутньому;
 • наявність великої кількості проєктів щодо академічної та наукової допомоги ЗВО України потребує більшої відкритості до інформаційних ресурсів цих проєктів спеціалістів усіх кафедр університету та наполегливості при встановленні контактів.

Вчена рада одноголосно затвердила доповіді з обох питань порядку денного.У поточних справах затверджені навчально-методичні та наукові видання кафедр університету.

Вчена рада розглянула низку інших поточних питань життєдіяльності навчального закладу.