Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

3 лютого 2022 року відбулося позачергове засідання вченої ради Дніпровського державного медичного університету під головуванням ректора, академіка НАМН України, професора Т. О. Перцевої, яке пройшло у змішаному форматі.

З першого питання порядку денного «Розгляд та затвердження Положень, що стосуються організації та проведення про порядок виборів ректора Дніпровського державного медичного університету» виступив голова оргкомітету з виборів ректора ДДМУ, проректор з науково-педагогічної роботи доцент С. В. Захаров. Доповідач проінформував про видання наказу від 31.01.2022 №20-ОД «Про організацію та проведення виборів ректора Дніпровського державного медичного університету», в якому наведені дані про виборчу комісію та склад оргкомітету. 

С.В. Захаров також проінформував щодо дотримання вимог «Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора ДДМУ», відповідно до якого виборним представником може бути будь-який штатний працівник Університету незалежно від посади. 

Вчена рада затвердила вищезазначені Положення. 

Голова оргкомітету також зазначив, що документи щодо виборів викладені на сайті ДДМУ, де з ними можна ознайомитись у розділі «Вибори ректора».

Друге питання порядку денного «Розгляд та затвердження Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії у ДДМУ». Доповідач - професор О. В. Макаренко.

Відповідно до Постанови КМУ від 12 січня 2022 р. № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», доповідач звернула увагу на зміни до вимог щодо підготовки докторських дисертацій, а саме – публікацій до них і порядок нарахування балів.

Професор О.В. Макаренко докладно доповіла про порядок представлення робіт для захисту, можливість залучення опонентів не зі складу науковців ДДМУ, а також про порядок подачі дисертаційних робіт до НАЗЯВО. 

Вчена рада затвердила вищезазначене Положення. 

Доповідач відповіла на численні запитання членів ради. 

З інформацією стосовно організації навчального процесу в умовах пандемії Covid-19 виступив перший проректор професор І. С. Шпонька. Сьогодні у м. Дніпро більшість загальноосвітніх закладів перейшла на дистанційне навчання.

Що стосується ДДМУ, на сьогоднішній день у закладі запроваджена змішана форма навчання, оскільки 99% викладачів вакциновані й можуть працювати у звичайному режимі. У разі зростання захворюваності та виникнення необхідності переходу на дистанційне навчання, це буде зроблено локально, за узгодженням кафедр із деканатами.