Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

8 лютого 2022 року в Дніпровському державному медичному університеті відбувся перший захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» заочного аспіранта кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології В. М. Хоменка «Особливості фізичної реабілітації футболістів з ознаками дисплазії сполучної тканини після ушкоджень зв’язкового апарату надп’ятково-гомілкового суглобу».

Науковий керівник - завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології, професор О. Б. Неханевич.

Дослідження отримало високу оцінку  офіційних опонентів, рецензентів та учасників засідання.

Вчена рада одноголосно прийняла рішення про присудження аспіранту В. М. Хоменку наукового ступеня доктора філософії.