Меню
  • slide08
  • slide02
  • slide04
  • slide05
  • slide06

27 травня відбулося чергове засідання вченої ради університету, присвячене питанням якості освіти.

Засідання почалося з урочистих вручень нагород і дипломів.

Голова вченої ради, ректор член-кореспондент НАМН України, професор Т. О. Перцева вручила медаль-відзнаку Асоціації аритмологів України аспіранту кафедри внутрішньої медицини №3 Бурчанському Олександру Валерійовичу.

Диплом доктора медичних наук отримала Пославська Олександра Володимирівна, 14.03.02. «Патологічна анатомія»;

Дипломів кандидатів медичних наук отримали:

Кривчук Олексій Анатолійович, 14.01.22 «Стоматологія»
Полякова Антоніна Євгенівна, 14.01.22 «Стоматологія»
Росицька Олександра Анатоліївна, 14.01.15 «Нервові хвороби»;

Атестати доцентів отримали:

Авраменко І.В. по кафедрі сімейної медицини,
Бадюл П.О. по кафедрі хірургії,
Бондаренко Н.С. по кафедрі патологічної анатомії і судової медицини,
Дунаєва М.В. по кафедрі офтальмології,
Кальбус О.І. по кафедрі неврології,
Кисілевський Д.О. по кафедрі хірургії,
Кравченко О.І. по кафедрі внутрішньої медицини,
Кушнарьова К.А. по кафедрі клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії,
Носівець Д.С. по кафедрі фармакології та клінічної фармакології,
Русакова О.О. по кафедрі педіатрії та медичної генетики,
Фролова Є.О. по кафедрі внутрішньої медицини і фтизіатрії,
Шастун Н.П. по кафедрі неврології,
Шустерман Т.Й. по кафедрі психіатрії, наркології і медичної психології.

Голова вченої ради тепло привітала дипломантів і побажала нових творчих здобутків в професійній діяльності.

 

Доповідь по першому питанню порядку денного «Результати анкетування студентів ДДМУ» зробив перший проректор, професор І. С. Шпонька.

Доповідач зупинився на положеннях законодавчих документів з питань дистанційної освіти та шляхах реалізації на кафедрах університету форм дистанційного навчання.
І. С. Шпонька представив детальний аналіз по курсах обсягу використання платформи Moodle.

Доповідач детально прокоментував для кожної кафедри недоліки за результатами анкетування щодо оцінки якості лекцій, онлайн тестування, наявності зворотного зв’язку.

Анкетування дозволило отримати цікаві дані щодо психологічного навантаження студентів. Так, причинами психологічного напруження стали: технічні проблеми, складність зосередитися, складності навчатися вдома, складність утримувати увагу.

В цілому більшість респондентів відповіли, що якість навчання не знизилася і вони задоволені результатами навчання, разом з цим рівень дистанційних знань дещо нижчий від аудиторних.

По другому питанню. Інформація про рейтинг кафедр за результатами роботи моніторингового сектору ДДМУ доповідь зробив голова моніторингового сектору професор В.І. Жилюк.

Рейтингове оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників є складовою системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ДДМУ.

Для аналізу отримана інформація по 6 факультетах, 56 кафедрах та 702 співробітниках із числа професорсько-викладацького складу.

Відповідно до результатів різних складових освітньої та наукової діяльності, наданих кафедрами, найкращі результати зафіксовані на II медичному, II міжнародному факультетах та факультеті післядипломної освіти.

Найвищі показники консолідованого кафедрального рейтингу зафіксовані на кафедрах: внутрішньої медицини 1, професійних хвороб та клінічної імунології, терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО, педіатрії 1 та медичної генетики, внутрішньої медицини 2. Причому, найкращі результати з навчально-методичної роботи показали співробітники кафедр: гігієни та екології, стоматології ФПО, хірургії №1, терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО та Медико-соціальної експертизи і реабілітації ФПО, а з наукової – професійних хвороб та клінічної імунології, педіатрії 1 та медичної генетики, гастроентерології, внутрішньої медицини 2, внутрішньої медицини 1.

У персональному рейтингу найвищі місця отримали викладачі та асистенти Нікуліна А.О., Антонова О.В., Суська К.С., Євстігнєєв І.В., Хмельникова Л.І., доценти та старші викладачі – Мироненко О.В., Колосова І.І., Бєлослудцева К.О., Кравець О.В., Семенов К.А., професори – Перцева Т.О., Кузьміна Г.П., Філіпова О.Ю., Сілкіна Ю. В., Молчанов Р.М., завідувачі кафедр – Абатуров О.Є., Дзяк Л.А., Березницький Я.С., Курята О.В., Твердохліб І.В.

Слід зазначити, що за доволі складних умов карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією, у яких опинилися навчальний та науковий процеси в ДДМУ, загальний рейтинговий показник по закладу не змінився у порівнянні з тогорічним показником.

Отримані аналітичні результати є платформою для детального аналізу керівниками кафедр та співробітниками своєї роботи з метою її удосконалення.

Відповідно до них керівникам кафедр рекомендовано проаналізувати проблемні напрями (наукова, науково-методична та інші види робіт), мотивувати своїх співробітників, а останнім – інтенсифікувати свою роботу з відповідних напрямків.

Ухвалили:

Діяльність кафедр щодо навчально-методичної, наукової, а також організаційної, виховної та інших видів робіт визнати задовільною. Зважаючи на зміни законодавства, а саме набрання чинності Постанови Кабінету Міністрів №365 від 24 березня 2021 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187», переглянути Положення про рейтингову систему оцінки діяльності кафедри Дніпровського державного медичного університету відповідно до змін Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та затвердити оновлений варіант на засіданні вченої ради у вересні 2021 року.

По третьому питанню «Рекомендації випускників на наукову роботу». Вчена рада затвердила список 11 випускників, рекомендованих на наукову роботу. Вчена рада розглянула конкурсні справи та провела процедуру затвердження на посади шляхом таємного голосування та розглянула низку поточних справ.