Меню
 • students-april

На порядку денному стояли такі питання:

 1. Особливості організації освітнього процесу у 2022-2023 н.р. та короткі підсумки діяльності колективу ДДМУ за 2021-2022 н.р.
  Доповідач - в.о. ректора, академік НАМН України, професор Т.О. Перцева.
 2. Затвердження планів роботи вченої ради на 2022-2023 н.р.
 3. Поточні справи.

Нарада розпочалася з хвилини мовчання в пам'ять про викладачів і співробітників університету, які пішли з життя у минулому навчальному році.

На початку засідання в.о. ректора, академік НАМН України, професор Тетяна Перцева вручила нагороди співробітникам ДДМУ.

Почесні грамоти Ради національної безпеки і оборони України  вручені професору Клигуненко Олені Миколаївні, професору Ковач Ілоні Василівні, професору Снісарю Володимиру Івановичу, доценту Шандибі Сергію Ігорeвичу та доценту Ширінкіну Сергію Володимировичу. Відзнаки РНБО України ІІІ ступеня вручені академіку НАМН України, професору Лоскутову Олександру Євгеновичу, професору Зоріну Миколі Олександровичу, професору Кутовому Олександру Борисовичу.

Академік НАМН України Т.О. Перцева вручила атестати професорів та  доцентів  співробітникам кафедр і привітала їх із новим статусом у професійному житті. Атестати професорів отримали Кравець Ольга Вікторівна, професор кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів, Литвин Катерина Юріївна, професор кафедри інфекційних хвороб та Магрламова Камілла Газанфарівна, професор кафедри мовної підготовки. Атестати доцентів отримали Зозуля Оксана Олексіївна,  доцент кафедри нервових хвороб та нейрохірургії, Кий-Кокарєва Вікторія Григорівна, доцент кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я та управління охороною здоров’я, Ламза Нелля Валеріївна, доцент кафедри оториноларингології, Маркова Олена Яківна, доцент кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини та Нетроніна Ольга Володимирівна, доцент кафедри біохімії та медичної хімії.

З першого питання порядку денного виступила Т.О. Перцева. Вона докладно проінформувала про підсумки діяльності університету у 2021 – 2022 навчальному році та низку організаційних заходів, пов'язаних з підготовкою до нового навчального року. Так у зв'язку з ризиками в умовах воєнного стану проведені численні співбесіди з керівниками кафедр щодо змін у штатному розкладі. На жаль, на сьогодні підтвердженими є тільки ставки за державним бюджетом, що обумовило зменшення штатних ставок більш ніж у два рази.

Доповідач, детально охарактеризувавши низку заходів зі збереження контингенту студентів-іноземних громадян. Так укладені угоди з численними університетами світу для можливості навчання в цих закладах за програмами обміну чи академічної мобільності. Інформація доведена до студентів через деканати та компанії-посередники. Та значну частину іноземців не влаштовують умови сплати за навчання в цих закладах, а також не вирішені візові питання. Для всіх студентів університету розроблено і запропоновано алгоритми аудиторної, позааудиторної та змішаної форм навчання, що відповідає вимогам країн проживання іноземних громадян. Пріоритетними є аудиторні заняття.

Для створення умов безпеки в період воєнного стану в основних навчальних корпусах обладнані укриття на період тривоги. Також внесені зміни до навчального процесу таким чином, щоб мінімізувати переміщення студентів містом протягом дня та оптимізувати кількість студентів, що навчаються в аудиторіях навчальних корпусів до можливостей укриття.

З питання організації навчального процесу у 2022-2023 н.р виступив перший проректор ДДМУ, професор Ігор Шпонька. Він зупинився на формах проведення навчання та термінах навчальних семестрів, в новому навчальному році будуть застосовуватися всі формати навчання – онлайн, офлайн та змішаний, в залежності від ситуації в країні та місті. Окремо професор Шпонька зазначив, що для лікарів-інтернів за будь-яких умов можливий тільки офлайн-формат навчання.

Перший проректор довів до відома вченої ради, що з 01. 09. 2022 р. відповідно до наказу в.о. ректора  відбудеться реорганізація кафедр, а саме приєднання:

 • кафедру гуманітарних наук (№101) до кафедри мовної підготовки (№201) та встановити назву: кафедра мовної підготовки та гуманітарних наук (№201). Підпорядкувати новостворену кафедру міжнародному факультету;
 • кафедру медико-біологічної фізики та інформатики (№203) до кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології (№208) та встановити назву: кафедра мікробіології, вірусології, імунології, епідеміології та медико-біологічної фізики й інформатики (№208). Підпорядкувати новостворену кафедру факультету медицини і фармації;
 • кафедру гістології (№211) до кафедри медичної біології, фармакогнозії та ботаніки (№204) та встановити назву: кафедра медичної біології, фармакогнозії, ботаніки та гістології (№204). Підпорядкувати новостворену кафедру міжнародному факультету;
 • кафедру патологічної фізіології (№212) до кафедри патологічної анатомії і судової медицини (№401) та встановити назву: кафедра патологічної анатомії, судової медицини та патологічної фізіології (№401). Підпорядкувати новостворену кафедру медичному факультету;
 • кафедру пропедевтики внутрішньої медицини (№402) до кафедри  сімейної медицини ФПО (№612)  та встановити назву: кафедра сімейної медицини ФПО та пропедевтики внутрішньої медицини (№612). Підпорядкувати  новостворену кафедру факультету післядипломної освіти;
 • кафедру загальної хірургії (№407) до кафедри хірургії №3, ортопедії та травматології ФПО (№607)  та встановити назву: кафедра загальної хірургії, хірургії №3, ортопедії та травматології ФПО (№607). Підпорядкувати новостворену кафедру факультету післядипломної освіти;
 • кафедру урології (№411) до кафедри хірургії №1 (№408) та встановити назву: кафедра хірургії №1 та урології (№408). Підпорядкувати новостворену кафедру медичному факультету;
 • кафедру пропедевтики дитячих хвороб (№418) до кафедри педіатрії 2 (420)  та встановити назву: кафедра пропедевтики дитячих хвороб та педіатрії 2 (№420).  Підпорядкувати  новостворену кафедру факультету медицини  та фармації.

І.С. Шпонька проінформував стосовно наявності укриттів, які облаштовані в корпусах університету і порядку дій викладачів при повітряних тривогах.

Голова вченої ради привітала учасників засідання з початком нового 2022-2023 навчального року, побажала мирної натхненної праці та нових творчих здобутків.

На засіданні пройшли обговорення поточних питань функціонування навчального закладу університету в новому навчальному році.