Меню
  • students-april

25 – 28 жовтня 2022 року у м. Тернопіль пройшла ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Симуляційне навчання в додипломній та післядипломній підготовці медичних працівників» (SimCon-2022) на базі Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

Основними питаннями розгляду були: досвід реалізації підготовки медика методами симуляційного навчання та впровадження комунікативних компетентностей в аспекті медичної симуляції на базі ЗВО. Спільно з нашими закордонними колегами з США, Польщі, Литви та ін. країн, обговорювалися інноваційні методи та технології симуляційного навчання. Також розглядалася проблематика проведення ОСКІ як формат оцінки компетентностей студентів, набутих під час навчання в медичних ЗВО.

В рамках конференції було заплановано проведення круглого столу, в якому взяли участь представники симуляційних центрів медичних ЗВО з усієї країни. Основними питаннями були звіти щодо роботи симуляційних центрів та впровадження освітньо-професійних програм медичної симуляції. Основні досягнення та особливості роботи навчально-тренувального центру симуляційної медицини Дніпровського державного медичного університету представили зав. кафедри медицини катастроф та військової медицини, професор Олена Юріївна Сорокіна та доцент кафедри внутрішньої медицини 2, фтизіатрії, професійних хвороб і клінічної імунології Ольга Олександрівна Штепа.

Як зазначила керівник НТЦ симуляційної медицини ДДМУ О. Ю. Сорокіна, ключовими питаннями круглого столу було висвітлення досвіду роботи, реалізації освітньо-професійної підготовки студентів, інтернів та лікарів методами симуляційного навчання, обговорення досягнень та проблемних питань, які потребують вирішення. Одними з актуальних аспектів в рамках медичної симуляції розглядалися впровадження удосконалень роботи зі стандартизованим пацієнтом та формування структури проведення ОСКІ на основі досвіду медичних ЗВО України та наших колег з Іспанії.

Ще однією традиційної складовою конференції було проведення олімпіади з симуляційної медицини «TernopilSimOlymp-2022» для студентів медичних ЗВО України з актуальних питань екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

В рамках конференції були затверджені напрямки реалізації освітньо-професійної програми підготовки студентів методами стимуляційного навчання на базах медичних ЗВО, сформовані основні нагальні питання, що потребують вирішення на державному рівні в умовах основних викликів та питаннях переформатування освітнього процесу сьогодення.