Меню
  • header08

19 січня 2023 року в режимі онлайн відбулося чергове засідання вченої ради ДДМУ під головуванням академіка НАМН України, професора Т. О. Перцевої.

На початку голова засідання привітала завідувача кафедри загальної хірургії, хірургії 3, ортопедії та травматології ФПО І. В. Корпусенка з присвоєнням вченого звання професора.

З першого питання «Звіт щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства у ДДМУ» доповідала начальник юридичного відділу К. В. Васькіна. Доповідач проінформувала, що на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в університеті проведена деклараційна кампанія та подані щорічні декларації. Протягом 2022 року випадків вчинення корупційних правопорушень працівниками не виявлено. За результатами розгляду претензійно-позовних матеріалів встановлено, що випадки порушень відсутні.

Згідно з другим питанням порядку денного заслухано доповідь декана медичного факультету, голови моніторингового сектору, професора В. І. Жилюка «Інформація про рейтинг кафедр за результатами роботи моніторингового сектору». Доповідач надав ретельний аналіз показників консолідованого рейтингу по 5 факультетах, 55 кафедрах та 574 особах професорсько-викладацького складу. Доповідач представив 13 кафедр (25%) з найвищим показником, серед яких кафедра онкології та медрадіології, кафедра педіатрії 1 та медичної генетики, кафедра терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО, кафедра внутрішньої медицини 1. Також були представлені кафедри із середніми та найнижчими показниками.

За показниками персонального рейтингу викладачів на 1,0 ставку лідерами відзначені: кафедра педіатрії 1 та медичної генетики, кафедра професійних хвороб та клінічної імунології, кафедра терапії, кардіології та сімейної медицини.

Доповідач також навів результати персонального рейтингу за напрямами: навчально-методична робота, наукова робота.

Серед професорів 21 особа має показники індивідуального рейтингу вище за середній у своїй групі. Серед доцентів і старших викладачів 76 осіб мали значення індивідуального рейтингу вище за середній у своїй групі. Серед викладачів і асистентів 101 особа мала значення індивідуального рейтингу вище за середній у своїй групі.

В доповіді надані рекомендації керівникам і співробітникам кафедр, деканам факультетів і керівникам моніторингових груп та пропозиції до керівництва університету.

Члени вченої ради одноголосно схвалили доповіді з першого та другого питань порядку денного.

З третього питання порядку денного. Вчена рада провела таємне голосування та затвердила протоколи з присудження звань професора та доцента співробітникам ДДМУ.

Відповідно до порядку денного вчена рада розглянула інші поточні справи життєдіяльності університету.